Sastanak članova strukovnih udruženja – SULUV, UPIDIV, DaNS

12. april 2018. 18 časova


U Galeriji SULUV, u četvrtak, 12. aprila 2018, u 18 časova, održan je sastanak na kojem je pokrenuta priča o reorganizovanju angažmana mladih umetnika i dizjanera u strukovnim udruženjima (SULUV, UPIDIV, DANS). Teme sastanka:

  1. Osnivanje Doma strukovnih udruženja
  2. Svrha učlanjivanja u sturkovna udruženja
    Na primeru aktuelnih događanja u 3 strukovna udruženja (DANS, SULUV, UPIDIV) ilustrovano je zbog čega je potrebno da se što više mladih kolega aktivira u ovim udruženjima nakon diplomiranja, radi preuzimanja odgovornosti za pitanja struke, organizovanja novih aktivnosti i projekata, regulisanja strukovnog statusa i plaćanja doprinosa za freelancere, itd.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici 3 strukovna udruženja (SULUV, UPIDIV, DANS) koji su bili na raspolaganju da odgovore na sva pitanja o zajedničkim planovima za budućnost.