SARADNIČKA MREŽA

U interesu podizanja javnog ugleda SULUV-a, ostvarivanja raznovrsnog i kvalitetnog programa Udruženja, kao i lakše realizacije koprodukcijskih aktivnosti, pozivamo sve naše članove da daju predloge i pokrenu inicijativu za ostvarivanje saradnje sa institucijama kulture i umetničkim udruženjima u zemlji i inostranstvu.

SULUV je do sada potpisao sporazume o poslovnoj saradnji sa sledećim partnerima:

Akademija umetnosti Novi Sad

 

Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore (ULUCG)

 

Društvo arhitekata Novog Sada (DANS)

 

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine (UPIDIV)

 

Centar za nove medije_kuda.org

 

 

Studio za multimedijalnu umetnost (SMU)

 

Kunstraumarcade

 

Savez udruženja likovnih umetnika Jugoslavije