SAMOSTALNI UMETNICI

  PRAVILNIK za ostvarivanje statusa samostalnog umetnika

 

 

 KONKURS za priznavanje statusa samostalnog umetnika 


IZJAVA – primer

 

 

 

Uputstvo za samostalne likovne umetnike:

 

  • Krajem svake godine svi samostalni likovni umetnici bi na kućnu adresu trebalo da dobiju dva rešenja od Poreske uprave. Jedno je akontaciono za tekuću godinu, drugo je konačno rešenje za prethodnu godinu.
  • Fotokopije tih rešenja treba dostaviti Udruženju, a originale zadržati.
  • Preuzmite PPD-SU obrazac koji treba da popunite svojim podacima u dva primerka.
  • Uzmite listing iz banke u kojoj imate tekući račun kako biste imali dokument o promenama na računu za celu prethodnu godinu.
  • Ako ste imali uplate na račun, potrebno je da tražite potvrdu od isplatioca honorara o uplaćenim iznosima i doprinosima.
  • Potrebno je da imate fotokopiju lične karte ili izvod ako imate čipovanu ličnu kartu.
  • Navedenu dokumentaciju (PPD-SU obrazac, fotokopiju LK i listing iz banke) predajete na šalteru br. 6 u Poreskoj upravi.
  • Potrebno je da jedan primerak PPD-SU obrasca koji zadržavate kod sebe bude overen od strane službenika u Poreskoj upravi. Taj primerak čuvajte u svojoj u arhivi.