PRIJEM U ČLANSTVO

Prijem u članstvo obavlјa se jednom godišnje, krajem kalendarske godine, kroz raspis javnog poziva, stručnom selekcijom kandidata i realizacijom zajedničke javne izložbe novoprimlјenih članova.

Umetnički savet i Predsedništvo nakon razmatranja zahteva i priložene dokumentacije, svoje odluke o prijemu novih članova predlažu Skupštini Udruženja na usvajanje. Skupština  Udruženja donosi odluku o prijemu i odlučuje o žalbama kandidata.

Pravo učešća na Konkursu imaju likovni umetnici koji su završili akreditovanu visokoškolsku ustanovu akademskih studija ili su izlagali na četiri kolektivne ili samostalne žirirane izložbe i koji žive na teritoriji Vojvodine, odnosno Republike Srbije.

Umetničkom savetu SULUV-a potrebno je dostaviti na uvid:

  • biografiju,
  • fotokopiju diplome ili dokaz o učešću na četiri kolektivne ili samostalne žirirane izložbe,
  • fotokopiju lične karte,
  • radove iz oblasti za koju se konkuriše (deset slika; deset grafika; deset radova iz oblasti proširenih medija ili šest skulptura),
  • takođe, svi kandidati prilažu i deset crteža,
  • priznanicu o uplati participacije za prijem u članstvo (4.000,00 din. za 2017. godinu).