PRIJEM U ČLANSTVO

Prijem u članstvo


Prijem u članstvo obavlјa se jednom godišnje, krajem kalendarske godine, kroz raspis javnog poziva, stručnom selekcijom kandidata i realizacijom zajedničke javne izložbe novoprimlјenih članova.

Umetnički savet i Predsedništvo nakon razmatranja zahteva i priložene dokumentacije, svoje odluke o prijemu novih članova predlažu Skupštini Udruženja na usvajanje. Skupština  Udruženja donosi odluku o prijemu i odlučuje o žalbama kandidata.

Pravo učešća na Konkurs imaju kandidati koji su završili akreditovanu visokoškolsku ustanovu osnovnih, master ili doktorskih akademskih studija iz oblasti likovnih umetnosti, kao i kandidati koji su imali minimum četiri samostalne izložbe odabrane od strane saveta galerije. Konkurs se odnosi na kandidate sa prebivalištem na teritoriji Vovodine.


Konkursni materijal treba da sadrži

  1. Biografiju/CV
  2. Fotokopiju diplome o završenim odgovarajućim akademskim studijama
  3. Dokaz (katalog, potvrda) o realizovanim samostalnim izložbama (za kandidate koji nemaju završene odgovarajuće akademske studije)
  4. Fotokopiju lične karte
  5. Portfolio, po deset fotografija, visokog kvaliteta u JPG ili PDF formatu, svakog rada sa kojim se konkuriše (oblast likovnih umetnosti: slika, crtež, grafika, skulptura, prošireni mediji…).

*Napomena:

Kandidati su dužni da ukoliko Umetnički savet zatraži prilože i originalne radove.

  1. Dokaz o uplati participacije za prijem u članstvo (4.000,00 RSD).

Podaci za uplatu

Svrha uplate: Participacija za prijem u članstvo SULUV
Primalac: SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad
Iznos: 4.000,00
Račun primaoca: 340-1812-23
Poziv na broj: 2019


Dokumentacija se dostavlja na mejl adresu suluvkontakt@gmail.com ili poštanskim putem na adresu Saveza udruženja Likovnih umetnika Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad ili lično utorkom od 10 do 14 i od 16 do 19, sredom, četvrtkom i petkom od 16 do 19 časova.