Umetnički savet: 14. decembar 2017 / Prijem novih članova

DNEVNI RED:

 1. Konkurs za prijem novih članova SULUV-a 2018. godine

Zapisnik

sa sastanka Umetničkog saveta Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine održanog 14.  decembra 2017. godine

Umetnički savet u sastavu: Korina Gubik, Nenad Bogdanović, Mujo Alagić, Bojan Novaković i Igor Obrovski

 

Na Konkurs za prijem novih članova SULUV-a 2018. godine prijavilo se šesnaest kandidata. Umetnički savet je ustanovio da svi prijavljeni kandidati ispunjavaju uslove Konkursa. Nakon pregleda radova svakog kandidata pojedinačno, članovi Umetničkog saveta pristupili su glasanju. Na osnovu broja glasova, zaključeno je da se za prijem u članstvo SULUV-a u 2018. godini Skupstini SULUV-a predlože sledeći kandidati:

 

 • Anica Radošević Babić, grafika
 • Đorđe Georg Vinokić, slikarstvo
 • Igor Smiljanić, vajarstvo
 • Ilija Smiljanić, slikarstvo
 • Kristina Palanjuk, slikarstvo
 • Nataša Panian, vajarstvo
 • Nenad Ignjatov, slikarstvo
 • Sandra Janjatović, slikarstvo
 • Tijana Holpert, slikarstvo
 • Vanja Ignjac, grafika
 • Mladen Stojanović, slikarstvo
 • Veroljub Naumović, vajarstvo
 • Emilia Valentikova, grafika

Na osnovu priložene potvrde o članstvu u Udruženju likovnih umetnika Srbije, za prijem u članstvo SULUV-a 2018. godine, Skupštini SULUV-a predlaženi su kandidati Maja Ćuk, slikarstvo i Dušan Savković, slikarstvo.

Selekciju je verifikovala Skupština SULUV-a održana 16. decembra 2017. god.