2. SEDNICA: 25. januar 2017.

DNEVNI RED:

  1. Upoznavanje Predsedništva sa odlukom Umetničkog saveta SULUV-a o prijemu novih članova SULUV-a u 2017. godini i izlagačkoj delatnosti Galerije SULUV-a u 2017. godini
  2. Izveštaj o prijavljenim promenama u APR-u, Osnovnom sudu u Novom Sadu, Erste banci i Upravi za trezor
  3. Konkursi za sredstva, dinamika uplate članarina i finansije

ZAPISNIK

PRISUTNI: Rastislav Škulec, Zoran Pantelić, Danica Bićanić, Maja Erdeljanin i Milan Jakšić

 

  1. Predsedništvo SULUV-a je obavešteno o broju kandidata koji su konkurisali za prijem u članstvo i odluci Umetničkog saveta o kandidatima koji se predlažu za prijem u SULUV 2017. godine. Predsedništvo je upoznato i sa brojem odobrenih samostalnih i grupnih izložbi u Galeriji SULUV-a tokom 2017. godine. Nakon kraće diskusije, odlučeno je da termini za samostalno izlaganje traju dve do tri nedelje, kako bi se u rasporedu ostavilo mesta za 3-4 komercijalna termina, o kojima treba obavestiti javnost. Do sada, Galerija SULUV-a nije imala takvu praksu i neophodno je utvrditi cenovnik, koji bi se primenjivao u slučaju da bude zainteresovanih za izlaganje u tim terminima. Predlog je da se članovi Predsedništva o visini zakupa dogovore u narednim danima, putem mejla, a da se konačna odluka o istom donese na sledećem sastanku.
  2. Predsedništvo SULUV-a je obavešteno o prijavljenim promenama Statuta i zastupnika u APR-u, Osnovnom sudu u Novom Sadu i Erste banci i Upravi za trezor, koje su obavljene u toku januara i početkom februara 2017. godine, sa napomenom da Maja Erdeljanin, kao drugi potpisnik još nije prijavljena.
  3. Kako su članovi Predsedništva saglasni sa odlukama o izlaganju 2017. godine, doneta je doluka da sekretarijat SULUV-a pripremi prijave na Konkurs za realizaciju projekata i programa za 2017. godinu kod Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, koji je u toku, kao i prijave za predstojeće konkurse AP Vojvodine i Grada Novog Sada. Predsedništvo je konstatovalo da broj uplaćenih članarina, i pored odluke donete na Skupštini SULUV-a o uplati istih, nije na zadovoljavajućem nivou. Kako je pitanje isplate zarade i uplate doprinosa na zarade zaposlene u SULUV-u i dalje aktuelno, odluka je da je dugovanja za doprinose, kao i zaostale zarade, izmire iz sopstvenih sredstava, u skladu sa prilivom istih na poslovni račun Udruženja.

 

Za SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH
UMETNIKA VOJVODINE

Rastislav Škulec, Predsednik