PRAVA I OBAVEZE

Prava i obaveze


SVAKI AKTIVNI ČLAN SULUV-A IMA PRAVO NA:

• učestvovanje u ostvarivanju cilјeva i zadataka Udruženja ravnopravno sa drugim članovima,
• neposredno učestvovanje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja,
• mandatno učestvovanje u organima Udruženja,
• sprovođenje odluka organa Udruženja,
• utvrđivanje programa aktivnosti Udruženja, davanje inicijative za razmatranje i odlučivanje u svim organima,
• informisanje o radu i aktivnostima Udruženja, njegovih organa i realizaciji dogovorenih programa,
• učestvovanje u svim akcijama, manifestacijama i zajedničkim izložbama Udruženja,
• izradu članske karte,
• korišćenje usluga kancelarije SULUV-a (izdavanje potvrda, računa, preporuka (npr. u cilju dobijanja ili zadržavanja radnog prostora-ateljea), pružanje infrastrukture za konkurisanje i realizaciju projekata),
• ostvarivanje statusa samostalnog umetnika

  • Besplatne pravne konsultacije u Advokatskoj kancelariji Šećerov, koje se odnose na pitanja umetničke profesije. Za više informacija kontaktirajte kancelariju SULUV.
  • Konkurisanje za izlaganje u Galeriji SULUV
  • Konkurisanje za rezidencijalni boravak u CITE ateljeima u Parizu

OBAVEZE ČLANOVA SULUV-A SU:

• kreativno unapređivanje svog stvaralaštva aktivnim radom,
• afirmacija likovne umetnosti kroz svoje ponašanje, delovanje i umetnički rad, nenarušavanje ugleda Udruženja i njegovih članova,
• učestvovanje u dogovorenim aktivnostima Udruženja,
• obaveštavanje Kancelarije SULUV-a o promenama kontakt podataka (adresa stanovanja, elektronska adresa, telefoni) radi održavanja baze podataka, obaveštavanje o statusu samostalnog umetnika,
• redovno plaćanje članarine utvrđene skupštinskom odlukom Udruženja.


Ukoliko član Udruženja ne plati članarinu duže od dve godine, njegova prava i obaveze koje proističu iz članstva miruju sve do trenutka kada ove obaveze izmiri. Za vreme mirovanja članstva, član nema prava koja proističu iz Statuta i drugih opštih akata.

 


Biti član SULUV-a znači biti član umetničke zajednice.

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine