Neophodne izmene statuta SULUV-a

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da izborna Skupština Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine zakazana za 08. novembar 2014. godine u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu ni ovoga puta nije uspešno održana, zbog nepostojanja kvoruma.

Ovom sazivu Skupštine prisustvovalo je 47 članova, od potrebnih 71, da bi izborna Skupština bila validna. Na predlog Predsedništva SULUV-a i uz saglasnost prisutnih članova, doneta je odluka o izmenama i dopunama Statuta SULUV-a, čime će biti regulisano i pitanje kvoruma. Predloženo je formiranje Statutarne komisije koju će činiti tri člana SULUV-a. Od osam predloženih kandidata, glasanjem je odlučeno da Statutarnu komisiju čine: Korina Gubik, Danijel Babić i Duško Stojanović.

Predloge za izmene i dopune Statuta članovi SULUV-a mogu da dostave na adresu SULUV-a (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 9) u pisanoj formi lično ili poštom ili putem e-maila kao poseban dokument  (suluvkontakt@gmail.com), najkasnije do 22. novembra 2014.godine.

Tekst statuta SULUV-a možete skinuti ovde.

Ovim putem obaveštavamo članove koji nisu uplatili članarinu za 2014.godinu da uplatu od 1.000,00 dinara mogu da izvrše na tekući račun SULUV-a broj: 340-1812-23, sa pozivom na broj: 2014. *Primer uplatnice

 

sekretarijat SULUV-a