POZIV NA PRVI FORUM ZA KULTURU

  1. jul 2017. godine u 11.00, Plava sala Skupštine Grada, Žarka Zrenjanina br. 2, Novi Sad  

Inicijativa Nezavisne kulturne scene Novog Sada poziva javnost i sve aktere u kulturi, kao i predstavnike medija i novinare da prisustvuju, učestvuju i medijski isprate rad prvog FORUMA ZA KULTURU.

Poziv koji je uputila Gradska uprava za kulturu se nalazi u nastavku:

 


 

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD NOVI SAD

GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU
U skladu sa donetom Strategijom kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016- 2026. godine (Službeni list Grada Novog Sada br. 53/16) i Akcionim planom kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2017-2018. godine, Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, sprovodeći jedno od prvih strateških rešenja –participativna kulturna politika, organizuje Prvi FORUM ZA KULTURU.

 

 

POZIV

 

Pozivamo vas da 10. jula 2017. godine u 11,00 časova prisustvujete prvom Forumu za kulturu, koji će se održati u Plavoj sali Skupštine Grada, Žarka Zrenjanina br. 2, Novi Sad.

 

Dnevni red:

 

  1. Poslovnik o radu Foruma

 

  1. Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi i sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi – javno obrazlaganje rada komisija

 

Gradska uprava za kulturu

Grada Novog Sada