„Nova imena za praćenje“ – o izložbi novih članova

Izložba novih članova

15. – 26. 1. 2018.

Tradicionalno, početak godine u galeriji SULUV je obeležen predstavljanjem novih članova. Iako od 15 novoprimljenih autora imamo priliku da vidimo samo po jedan rad, iz izložbe se može steći uvid u raznovrsnost likovnih izraza i načine na koje autori pristupaju likovnim tehnikama.

 

Radove dvoje mladih članova imamo prilike da vidimo već u narednom terminu – samostalna izložba linoreza Vanje Ignjac (1992) biće postavljena u ovoj galeriji, dok će izložbu Dušana Savkovića (1984) posetioci moći u isto vreme da vide u obližnjem Malom salonu. Ignjac je, za razliku od njenih dosadašnjih crno-belih serija koje imaju donekle dokumentaran odnos prema kulturi, odabrala apstraktnu monotipiju u boji sa naslovom Ja. Akril na platnu (platnima) Dušana Savkovića ističe njegovu sklonost ka kolažiranju različitih stilova i kreiranju atipičnih formata od inovativnog slaganja platana manjeg formata. Ovom prilikom Savković oponaša estetiku prikazivanja morskih talasa u japanskim grafikama sa nadrealnim izrazom i pop-art-om.

 

U galeriji SULUV će se do kraja godine još dva nova člana predstaviti samostalnim izložbama. Grafičarku Anicu Radošević Babić (1972) ćemo ponovo videti u drugoj polovini marta, a sada se predstavila kolografijom na kojoj je seme apstrahovano i uveličano do ogromnih razmera, do veličine novorođenčeta. Od novih članova grafičara, tu je i Emilia Valentikova (1992), trenutno na master studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Krajem maja će u Galeriji biti otvorena samostalna izložba Veroljuba Naumovića (1990). Njegov crtež Deindividualizacija 2 (100x70cm) rađen je otiscima prstiju, tim administrativno najspecifičnijim delom ljudskog tela koji nas razlikuje i razdvaja od svih ostalih. Prebacivanje indetifikacionog otiska u likovni element, Naumović najavljuje svoje opredeljenje da ispituje problematiku indetiteta i položaja pojedinca u masi ili tehnološki proizvedenom mnoštvu.

 

Crtež koristi i Kristina Palanjuk (1994), trenutno na master studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Crtajući biljke na korištenim kesicama biljnog čaja, ona spaja biljni materijal (papirna kesica) sa tragom biljke (boja od biljnog čaja koja je zadržana u kesicama) sa prikazom biljaka. Time na minimalan način ostvaruje semiotički niz (označitelj-označeno-znak), slično radu Jozefa Košuta „Jedna i tri stolice“ (1965). Đorđe Georg Vinokić (1965) živi i bavi se slikarstvom u Austriji, a prvi put se predstavio u rodnom Novom Sadu 2017. godine. Ovom prilikom vidimo njegov rad „Bela vrana“ u kombinovanoj tehnici. Ilija Smiljanić (1964) nakon studija i života u Pragu, potom Londonu i Puli, dolazi u Novi Sad 2014. i ovom prilikom se predstavlja radom Vrapci na ručno izrađenom papiru. Od vajara, ove godine su se učlanili Igor Smiljanić (1977), saradnik na Katedri za vajarstvo i student doktorskih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, i Nataša Panian (1985).

 

Pet novih članova su primarno slikari. Tijana Holpert (1985) je aktivna i u domenu estetske edukacije, a Maja Ćuk (1979) je magistrirala na Katedri za scenski dizajn, Interdisciplinarnih magistarskih studija na Rektoratu umetnosti u Beogradu. Sandra Janjatović (1993) je trenutno na master studijama i na izložbi se predstavila radom koji prikazuje dominantno okretanje liniji kao likovnom elementu koje istražuje i kroz crtež i kroz fotografiju. Crno-belim kontrastom i pedantno izvučenim tankim linijama, koje su poput mnogostrukih vlasi kose, Janjatovićeva stvara kompozicije neponovljivih ritmova. Nenad Ignjatov (1986) kombinuje slikarske i neslikarske tehnike pri stvaranju dela, dok Mladen Stojanović (1993), trenutno na doktorskim studijama, stvara simbolične prikaze oponašanjem dokumentarnog izraza, to jest hiper-realnim stilom.

 

Sonja Jankov