Nikos Arvanitidis: URANJANJE

12 – 24. decembar 2016.

Grafike i crteži Nikosa Arvanitidisa zasnivaju se na ikonografskoj tradiciji apstraktnog ekspresionizma i ideji o izražavanju unutrašnjih stanja i/ili osećanja u jednom singularnom, neponovljivom i kreativnom činu. Autor favorizuje kružnu formu kao polje intervencije, i igre sa kombinacijama amorfnih i geometrijskih oblika. Neposredni tragovi „energije stvaranja“, postignuti tehnikom dripinga i nagorevanja aluminijumske ploče, postavljeni su u harmonične odnose sa krugom, kvadratom i pravougaonikom, koji svojom pravilnošću „stišavaju“ neobuzdani gest. Krug, večni simbol mikro i makro-kosmosa, konstanta u celom Arvanitidisovom opusu u funkciji je sveta i bezbednog utočišta njegove imaginacije i evidentne kreativne energije. Susrećemo se sa radom koji komunicira sa posmatračem na bazično čulnom estetskom i perceptivnom nivou, ostavljajući nam dovoljno prostora za lične asocijacije i reminiscencije u procesu interpretacije. U tom smislu, publika je pozvana da preuzme ulogu koautora u konstrukcijama značenja ovog intrigantnog i meditativnog rada.

Dr Manojlo Maravić


Nikos Arvanitidis
rođen 12. 12. 1976. u Novom Sadu
2000. diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku grafika u klasi profesora Zorana Todovića
2009. magistrirao  na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku grafike, sa magistarskom temom pod nazivom „KRUG“ , mentor profesor Slobodan Knežević
Od 2001. član  ULUV-a
Od 2012. član ULKiM-a
Od 2011. radi kao vanredni profesor na odseku grafike Fakulteta umetnosti u Zvečanu