Miroslava Raković: AMORFOBITI

  1. februar – 12. mart 2016.

Fantastičan svet pun simbola, upotreba autonomnih geometrijskih figura, oblika u pokretu u imaginarnom prostoru, izobilje boja unutar narativne energije, proces mešanja dnevnih slika sa ostacima pop-arta, kao i istančan ukus za prikupljanje slika-objekata, znalački je upotrebljeno u kompoziciji likovnog izraza. Ovo su jasne karakteristike Miroslavinih dela.

Miroslava je svesna postojanja sveta, koji nije samo jedna slika, već se kao lavirint prostire pred nama ukrašen mnoštvom simbola. U ovom lavirintu umetnica koristi strogo logiku, koja je poput betonske konstrukcije, da bi materijalizovala svoje ideje, ideje koje nisu lišene ni onih elemenata koji vode ka apsolutnoj duhovnosti.

Vodeći nas kroz svoj čudesni lavirint, umetnica nam s ljubavlju i pažnjom poklanja senzibilnu šetnju protkanu mestima detinjstva, oblika, boja, tragova, zapisa, objekata i teksture. Ona nam otvara puteve snova i fantazije, osvetljene nekom nematerijalnom svetlošću, gde susrećemo neobične životinje, geometrijske figure, brodove, mesec, leteće diskove, žice i eksere. Pred nama se pruža svojevrsni mural satkan od šarenih komada izbledelih uspomena, koje su vezane zardjalim ekserima sa prohujalim vremenom.

Njeni radovi, puni boja, liče na zahtevnu muzičku kompoziciju, ali i na kompoziciju koja, na kraju, uvek dočara nešto svojstveno i konkretno.

Pino Nicoletti


Miroslava Raković

rođena je 1955.godine u Novom Sadu.
Diplomirala je 1981.godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek grafika, u klasi profesora Halila Tikveše. Bavi se slikarstvom, digitalnom grafikom, ilustracijom, grafičkim dizajnom i fotografijom.

IZLOŽBE

Samostalne:

2015- Plovdiv, Bulgaria, CA Gallery – digitalne grafike
2014- Verderone, France, Constantin Art Gallery – digitalne grafike
1984- Novi Sad, Galerija JNA – crteži

Grupne:

2015- Beograd, Galerija Narodne Banke – digitalne grafike
2015- Beograd,SKC – akvareli
2015- Prijedor, Republika Srpska, Muzej Kozare – akvareli
2015- Novi Sad,ULUV – slike
2015- Chantilly, France, Centre Culturel de Chantilly – digitalne grafike
2014- Novi Sad,Galerija Most – kolaži
2014- Matera, Italy, EXPO MATERA – slike
2014- Novi Sad, Fabrika – instalacija
2014- Skopje, Macedonia, Kapros Gallery -akvareli
2014- Winterthur, Switzerland, 20×20 Gallery – akvareli
2014- Milano, Italy, GO Gallery – ilustracije
2013- Lisbon, Portugal, AFK Gallery – digitalne grafike
2012- Novi Sad, Galerija Kulturnog Centra – kolaži
1993- Novi Sad, Galerija Matice srpske – crteži
1981- Novi Sad, Galerija Kulturnog Centra – diplomska izložba

NAGRADE:

2015- Zlatno pero Beograda za digitalnu grafiku
2014- Druga nagrada za ilustraciju – Gentletude Onlus,Milano, Italy
2014- Prva nagrada za kolaž, Novi Sad