Mirjana Blagojev: RITAM PLOČNIKA

 

  1. oktobar – 15. novembar 2014.

 

Pločnik je mesto koje spaja različite epohe : po njemu su hodale generacije pre nas, hodali su i ostavili svoj trag, tu kuda i mi danas hodamo. Istim stazama kao i mnogi pre nas.

U ovoj instalaciji pločnik postaje zid koji vodi posmatrača na putovanje u beskonačnost gde se umnožavaju njegove iluzije- beskonačnost se materijalizuje putem odraza. A pločnik postaje odraz večitog kretanja.


Mirjana Blagojev

Diplomirala vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2000. godine, gde je i magistrirala 2007. na temu „Pokušaj spajanja naizgled nespojivog-igra sveta u svetu igre“. Završila master studije na Ecole Supèrieure des Arts Décoratifs u Strzburu, Francuska na smeru Objekat-staklo 2005. godine.

Zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na predmetu vajarstvo u zvanju samostalnog stručnog saradnika.

Član je ULUV-a i ESGAA (European Studio Glass Art Association).

Izlagala na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, od kojih su značajnije: „Igra sveta u svetu igre“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, učešće na II i V Medjunarodnom Bijenalu stakla, Strazbur, Francuska, „Deux regards“, Nansi, Francuska, učešće na festivalima Caravan#2 i Caravan#4 u organizaciji asocijacije OKUP u Strazburu, Francuska, izložba u okviru programa „19 godina demokratizacije Balkana“ u organizaciji asocijacije ALDA u Strazburu, Francuska, „Ampelmann”, Galerija Idealni grad, Zagreb, Hrvatska, izložba 29. saziva Umetničke kolonije „Bakar“, Galerija Kolonije „Bakar“, Bor.