Marijana Prentović Gile: 21

  • 3 – 22. april 2017.

Nakon 21 godine od svoje poslednje samostalne izložbe, novosadska umetnica Marijana Prentović, u znaku svog dugog odsustva sa likovne scene, predstavlja 21 rad u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine.

Novi ciklus slika u mešovitoj tehnici otkriva nam svež i odmeren likovni jezik umetnice koja tradicionalnim umetničkim sredstvima (crtež, akril, tempera) gradi osobene kontrastne aranžmane bliske dizajn-fotografiji.

Kompozicije sa naglašenim horizontalnim i vertikalnim, crnim i belim linijama koje u različitim varijacijama prostoru slike daju izraženu ritmičnost i fino treperenje pozivaju nas u prostore čovekove intime i veličaju lepotu svakodnevice okupane svetlom i harmonijom. Iskusnom crtačkom rukom uspeva da nam gotovo taktilno dočara tekstualnost materijala koji su dominantni elementi ovih radova.

Poput umetnika op-arta koji geometrizovanim kontrastnim površinama proizvode optičke iluzije, Marijana Prentović svojim izrazito intimističkim pozvanjem staje naspram i nasuprot ekonomsko-političkog ustrojstva neoliberalnog sveta, ukazujući na važnost povratka sebi i svojoj privatnosti.

Koristeći jezik „sveta spektakla“ umivenog dizajn-fotografijom modnih časopisa umetnica ga kritikuje stavljajući ljudsku figuru u fokus priče na pojednim crtežima ili upravo njenim odsustvom, nagoveštavajući tiho prisustvo čoveka u drugim radovima.

Ne smemo zanemariti da je autorka i dizajner tekstila, grafičar i scenski dizajner i da se sva tri ukrštaju i prožimaju kroz ovaj ciklus.

Ona nudi svet u koji čovek umoran od ubrzanja modernog društva poželi da uđe i da se odmori.

Staša Jamušakov

Marijana Prentović Gile je rođena u Novom Sadu 1959. godine. Završila je srednju školu za dizajn „Bogdan Šuput“, tekstilni smer, a potom diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1986. godine, smer grafika u klasi profesora Halil Tikveše. Zaposlena u RTV kao scenograf.