Marija Jevtić, Trodimenzionalne slike

24. septembar – 5. oktobar 2018.


U ponedeljak, 24. septembra, u 20 časova, u Galeriji SULUV biće otvorena izložba autorke Marije Jevtić. Izložba će trajati do 5. oktobra 2018.

 

Približavanje umetnosti slepim ljudima upotrebom reinterpretacije 2D umetnosti u 3D

Ideja u ovom radu je da svoje slike koje su radjene na platnu uljanim i akrilnim bojama reinterpretiram u trodimenzionalne objekte uz pomoć 3D štampača i digitalne tehnologije i da na taj način približim umetnost slepim i slabovidim osobama.

Reinterpretacija klasične umetnosti u digitalnu umetnost je uzet kao osnovni okvir unutar kojeg sam se kretala pomoću dva pojma: klasično i digitalno. Oba pojma predstavljaju različite epohe, u kojem pojam klasične umetnosti podrazumeva daleko duzi vremenski period , te ga je teže koristiti a da se ne opredelim za jedan kraći vremenski period u kojem  se vizuelni znak nametnuo kao dominantan u odnosu na neke druge ikonografije šireg klasičnog nasledja. Stara terminologija je postala neupotrebljiva pa se logički može zaključiti i da se nasledje stare vizuelnosti može teže koristiti. Moje istraživanje zasniva se na klasičnoj lepoti koja ne pokazuje čoveka onakvim kakav on jeste, već ga prikazuje kao neki posebni ideal koji se uskladjuje sa onim što je spolja i onim što je unutra, ali posebno me zanima estetika klasične umetnosti i mogućnost njenog transvera u digitalno. Ovde se može bolje koristiti pojam aproprijacije odnosno, kako se estetika klasičnog koristi u epohi digitalnog. Aproporciju definišemo kao instrument prenosa elemenata iz jednog u drugi sistem značenja ili umetnički diskurs, odnosno kao akt stvaranja koji strategijski poseže za postojećim, umetničkim ili ne umetničkim, tvorevinama kao gradjom za konstituciju nove umetničke tvorevine. Aproporcija je stvaralačka procedura koja podrazumeva heterogeni skup jezika, žanra, tehnika, medija ali i kulturološke zahteve u kreaciji novih umetničkih dela. Prividna sličnost pojma aproprijacija i interpretacija u ovom tekstu je namerna, zato što se tekst gradi na poravnavanju dve istorijske epohe, jedne koja se zasniva na Pigmentu i druge koja se definiše kao Piksel. Ideja poravnanja Piksela i Pigmenta, odnosno, pronalazak lanenog ulja, koje je omogućilo trijumf slikarske estetike i Amige, koja je mašina koja je ponudila Pigment, pokazuje složene procese aproprijacije, reinterpretacije, politiku korišćenja estetskog materijala stare umetnosti u današnjem post-konzumerističkom dobu, gde je umetnost emancipovana kroz ekranske slike.

Marija Jevtić

Biografija:

2016- Saradnik u nastavi na odseku za grafički dizajn, Skola visokih strukovnih studija, Novi Sad. 2016-  Doktorske studije na Prirodno matematičkom fakultetu, Ljubljana -smer Grafički dizajn pod mentorstvom Helene Gabrijelčič Tomc. 2016 – Član udruženja Modern ITC Worl,  Udruženje građana za održivi razvoj, kreativnu industriju, razvoj informacione komunikacione tehnologije i internet medija Modern ICT World  Novi Sad. 2016- Član udruženja likovnih umetnika Srbije. 2016 – Član udruženja likovnih umetnika Vojvodine. 2015 – Saradnik u nastavi sa osobama ometenim u razvoju, osnovna škola Jovan Popović, Novi Sad. 2015 – Predavač slikanja i crtanja na likovnim radionicama u Kulturnom centru ,,Kulturno umetnički lavirint’’, Novi Sad. 2015 – Saradnik u dečijem programu, Galerija Matice srpske. 2015 – Volonter u galeriji Matice Srpske. 2013- 2015 Master studije  pod mentorstvm prof. Vidoja Tucovića. 2010-2015 Član organizacije NPC (Nova poenta kulture) koja se bavi oslikavanjem murala, Novi Sad. 2009-2013 -Akademija likovne umetnosti, slikarstvo –Novi Sad u klasi prof. Dušana Todorovića.  2005-2009 -Srednja umetnička škola, dizajn tekstila-Užice.

SAMOSTALNE IZLOŽBE

2018- 2018-,, Onostranost,, Kulturni centar ,, Meandar,, Apatin. 2017- ,,Identitet,, Kulturni centar Indjija. 2017- ,,Onostranost identiteta tela u slici,, Kulturni centar Grocka. 2017- ,, Onostranost identiteta tela,,  Akademija umetnosti, Kosovska Mitrovica. 2016- ,, Onostranost identiteta tela u crtežu,, Galerija Trag, Beograd. 2016- ,, Onostranost identiteta tela u slici,, Memorijalna galerija ,, Dušan Starčević,, 2016- ,, Onostranost identiteta tela u slici,, Akademija likovne umetnosti, Kosovo i Metohija. 2016- ,,Onostranost identitea tela u crtežu,, Kulturni centar Božidarac, Beograd. 2016-  ,, Onostranost identiteta tela u slici,, Kulturni centar Novi Sad. 2016- ,, Paleta mladih,, Kulturni centar Vrbasa. 2016  ,,Onostranost idemtiteta tela u slici,, Kulturni centar, Kikinda. 2015  ,, Onostranost identiteta tela u slici“ nezavisna umetnička organizacija Urlik, Subotica. 2015 -,,Onostranost identiteta tela u slici,, Božidarac,, Beograd. 2015 -,, Dekonstrukcija,, izložba grafika art klub ,, Crna Ovca,, Novi Sad. 2015 -,,Dekonstrukcija identiteta’’ gradska galerija ,, Maržik’’ Kraljevo. 2015 –  Master izložba ,,Onostranost identiteta tela u slici’’ centar za vizuelnu kulturu ,,Zlatno oko’’ Novi Sad. 2015 -,,Razlaganje identiteta’’ ,, Kulturno umetnički lavirint’’ , Novi Sad. 2015 -,, Dekonstrukcija identiteta’’, Ustanova kulture Palilula, Beograd. 2015 -,,Dekonstrukcija identiteta’’, galerija ,, Petak’’, Beograd. 2015 -,,Razlaganje identiteta’’,  galerija ,, Art55 ’’, Niš. 2014 – ,,Dekonstrukcija identiteta’’, gradska galerija ,,Mostovi Balkana’’, Kragujevac. 2014 -,, Dekonstrukcija identiteta’’, International Social Exchange ,,Pelikan’’, Novi Sad.

Izlagala na trista grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, Makedonija, Kina, Japan, Rusija.. NAGRADE

2018- Prva nagrada internacionalnog konkursa za minijaturu ,,Prožimanje,,

OBJAVLJENI RADOVI

2018- Objavljen rad ,,The Reinterpretation of Classical Art in Digital Format,,  u časopisu JGED, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

PERFORMANSI

2016- Diplomski performans, IZA ZIDA, mentor Marta Jovanović. 2016- Urbano ništavilo, akcija/performans, Novi Sad. 2016- Abortion, Centar za devojke, Niš. 2016-  will Alex will be taken place from 12 h to 19 h at Italian Culture Centre. 2016- WestandPage radionica, Italijanski institute, Beograd. 2016 – THE ROOM, saradnja sa Martom Jovanović. 2016 – Radionica angažovana novinska ilustracija, Novi Sad. 2016 – Radionica performansa pod mentorstvom Milana Jovanovića, galerija HUB 12, Beograd. 2016-  Uloženo vreme, Apsolut 0.1, Novi Sad. 2016- Konzumerizam, Apsolut 0.1, Novi Sad. 2015 – Remont, nezavisna umetnicka asocijacija, radionica Tanja Ostojic, Missplaced Woman?, Beograd.