KONKURS ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA VOJVODINE, REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Raspisuje KONKURS ZA PRIZNAVANJE STATUSA SAMOSTALNOG UMETNIKA U 2017. GODINI

 

Na osnovu ovog statusa, samostalnim umetnicima se uplaćuju doprinosi za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje iz budžeta lokalnih samouprava.

Za sada, doprinose redovno uplaćuju NOVI SAD, BEOGRAD, PANČEVO, NIŠ, VALJEVO. Godišnje uplate doprinosa iz lokalnih samouprava iznose oko 100.000,00 dinara po umetniku.

PRAVILNIK o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i o postupku po zahtevima lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, kao i postupak provere statusa za četvorogodišnji period, koga se moraju striktno pridržavati i SULUV i samostalni umetnici, možete pogledati na sajtu SULUV-a: www.suluv.org

KONKURS ZA STICANJE STATUSA SAMOSTALNOG LIKOVNOG UMETNIKA (SLIKAR, GRAFIČAR, VAJAR, MULTIMEDIJALNI UMETNIK) JE PERMANENTAN.

Uz zahtev za sticanje prava na status samostalnog umetnika, u obavezi ste da uplatite GODIŠNJU ČLANARINU SULUV-a  u iznosu od 1.500,00 dinara.