KONKURS ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA VOJVODINE, REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Raspisuje KONKURS ZA PRIZNAVANJE STATUSA SAMOSTALNOG UMETNIKA U 2017. GODINI

 

Na osnovu ovog statusa, samostalnim umetnicima se uplaćuju doprinosi za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje iz budžeta lokalnih samouprava.

Za sada, doprinose redovno uplaćuju NOVI SAD, BEOGRAD, PANČEVO, NIŠ, VALJEVO, VRŠAC. Godišnje uplate doprinosa iz lokalnih samouprava iznose oko 100.000,00 dinara po umetniku.

PRAVILNIK o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i o postupku po zahtevima lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, kao i postupak provere statusa za četvorogodišnji period, koga se moraju striktno pridržavati i SULUV i samostalni umetnici, možete pogledati na sajtu SULUV-a: www.suluv.org

KONKURS ZA STICANJE STATUSA SAMOSTALNOG LIKOVNOG UMETNIKA (SLIKAR, GRAFIČAR, VAJAR, MULTIMEDIJALNI UMETNIK) JE PERMANENTAN.

Uz zahtev za sticanje prava na status samostalnog umetnika, u obavezi ste da uplatite GODIŠNJU ČLANARINU SULUV-a  u iznosu od 1.500,00 dinara.