Konkurs za prijem novih članova SULUV-a u 2014. godini

Pravo učešća na Konkursu imaju likovni umetnici koji su završili Akademiju umetnosti ili su izlagali na šest kolektivnih ili samostalnih žiriranih izložbi i koji žive na teritoriji Vojvodine. Pored biografije, potrebno je dostaviti fotokopiju diplome ili dokaz o učešću na žiriranim izložbama, fotokopiju lične karte, kao i deset radova iz oblasti za koju se konkuriše (slike, grafike, radovi iz oblasti proširenih medija) ili šest skulptura. Takođe, svi kandidati prilažu i deset crteža.

Prijave sa radovima primaće se od 13-17. januara 2014. godine, u vremenu od 10:00-19:00 sati, u Galeriji SULUV-a, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 9.

Sve ostale informacije u vezi sa konkursom možete dobiti
na tel: 021 524991 ili 060 6490364 od 10:00-19:00h radnim danom
ili na e-mail: suluvkontakt@gmail.com

word_icon-38x37 Pravilnik o prijemu u članstvo SULUV-a

word_icon-38x37 Formular prijave na konkurs