KONKURS 2015: Prijem novih članova SULUV-a

Pravo učešća na Konkursu imaju likovni umetnici koji su završili Akademiju umetnosti ili su izlagali na šest kolektivnih ili samostalnih žiriranih izložbi i koji žive na teritoriji Vojvodine. Pored biografije, potrebno je dostaviti fotokopiju diplome ili dokaz o učešću na žiriranim izložbama, fotokopiju lične karte, dokaz o uplati 3000,00 din (svrha uplate: prijem u članstvo SULUV-a 2015., br.trn. 340-1812-23, poziv na br. 2015) kao i deset radova iz oblasti za koju se konkuriše (slike, grafike, radovi iz oblasti proširenih medija) ili šest skulptura, svi kandidati prilažu i deset crteža.

Prijave sa radovima primaće se od 12 – 16. januara 2015. godine, u vremenu od 10.00 – 18.00 sati, u Galeriji SULUV-a, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 9.

Sve ostale informacije u vezi sa konkursom možete dobiti na tel: 021/524-991 od 10-15h radnim danom ili na e-mail: suluvkontakt@gmail.com

word_icon-38x37

Pravilnik o prijemu u članstvo SULUV-a

word_icon-38x37

Formular prijave na konkurs