Konkurs za prijem novih članova SULUV-a (2019)

Konkurs je otvoren od 1. avgusta do 1. septembra 2018. godine

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji su završili akreditovanu visokoškolsku ustanovu osnovnih, master ili doktorskih akademskih studija iz oblasti likovnih umetnosti, kao i kandidati koji su imali minimum četiri samostalne izložbe odabrane od strane saveta galerije.

Konkursni materijal treba da sadrži:

  1. Biografiju/CV (popuniti Tabelu 1)
  2. Fotokopiju diplome o završenim odgovarajućim akademskim studijama
  3. Dokaz (katalog, potvrda) o realizovanim samostalnim izložbama (za kandidate koji nemaju završene odgovarajuće akademske studije)
  4. Fotokopiju lične karte
  5. Portfolio u PDF dokumentu, koji čine:
  • od 10 do 20 fotografija radova sa kojima konkurišete (oblast likovnih umetnosti: slika, crtež, grafika, skulptura, prošireni mediji…).
  • naziv rada, godina nastanka, dimenzije, tehnika…

*Napomena:
Ukoliko Umetnički savet bude smatrao da je potreban uvid u originalne radove, kandidati će biti blagovremeno obavešteni o terminu dostavljanja radova.

  1. Dokaz o uplati participacije za prijem u članstvo
Podaci za uplatu:
Svrha uplate: Participacija za prijem u članstvo SULUV
Primalac: SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad
Iznos: 4.000,00 RSD
Račun primaoca: 340-1812-23
Poziv na broj: 2019

Molimo vas da dokumentaciju pošaljete na mejl adresu suluvkonkursi@gmail.com ili dostavite poštanskim putem na adresu Saveza udruženja Likovnih umetnika Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad ili lično utorkom i sredom od 10 do 14 i od 16 do 20, a četvrtkom i petkom od 16 do 20 časova.

Umetnički savet i Predsedništvo Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine nakon razmatranja konkursnog materijala, donose odluku o prijemu novih članova, koju verifikuje Skupština Udruženja.


Tražene lične podatke poslati unutar tabele koju možete pronaći na linku:

Tabela 1 – POPUNITI

Napomena za buduće članove (prilog):

  1. Pravilnik o prijemu novih članova
  2. Pravilnik o članstvu