KONKURS 2016: IZLOŽBE U GALERIJI SULUV-a

Obaveštavamo članove da je otvoren Konkurs za izložbe u galeriji SULUV-a u 2016. godini.
Pozivamo članstvo da konkursni materijal za izložbe u galeriji SULUV-a, dostavi najkasnije do 15. januara 2016. godine. Pravo učešća na konkursu imaju članovi koji su izmirili svoje obaveze prema Udruženju za 2016. i 2016. godinu.
Svoje predloge (fotografije, štampani materijal, CD ili DVD) dostavite na adresu SULUV-a, Bulevar Mihajla Pupina 9, 21000 Novi Sad ili (u elektronskom obliku) na e-mail: suluvkontakt@gmail.com
Prijava treba da sadrži:
– najmanje 10 fotografija radova ili skica projekta sa kojim se aplicira
– opis izložbe/projekta
– navedene sve dodatne tehničke zahteve za realizaciju izložbe (potreba za
postamentima, video projektorima, većim intervencijama u galeriji…)
– termin koji vam najviše odgovara za realizaciju izložbe/projekta

Konkuriše se isključivo sa radovima koji će biti u dodeljenom terminu i izloženi.
U suprotnom će izložba (uz konsultacije sa umetničkim savetom) biti otkazana.

*Za sve dodatne informacije pozovite 021/524-991 (od 10-15h) ili nas kontaktirajte na
e-mail: suluvkontakt@gmail.com
**Napomena: mogućnost participacije SULUV-a u produkciji izložbi će zavisiti od visine odobrenog budžeta za organizaciju izložbi u 2016. godini.


 

ČLANARINA ZA 2015. i 2016. GODINU

Pozivamo članove SULUV-a da regulišu godišnju članarinu koja za 2015. g., odnosno 2016. g. iznosi po 1.000,00 din.
Podsećamo da se SULUV već godinama finansira samo na osnovu projekata vezanih za izlagačku delatnost galerije i da je članarina trenutno jedini vid finansiranja vezan za funkcionisanje samog udruženja i da na neki način predstavlja volju i spremnost članova za participacijom u udruženju. Članarina je takođe deo prakse svih cehovskih udruženja.

Članovi koji nisu izmirili svoje obaveze za tekuću godinu nemaju prava na učešća na konkursima SULUV-a a takođe im se neće izdavati potvrde i ostala dokumenta vezana za kancelariju SULUV-a.

Nalog za uplatu se popunjava sledećim podacima:

– svrha uplate: Članarina za 2015. (2016.)
– primalac: SULUV, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad
– iznos: =1.000,00
– račun primaoca: 340-1812-23
– poziv na broj: 2015 (2016)

Primer uplatnice:

Primer uplatnice