KO JE KO

PREDSEDNIŠTVO

(decembar 2016 – decembar 2020)


Goran Despotovski, predsednik (od jula 2017)

Zoran Pantelić

Danica Bićanić

Milan Jakšić

Maja ErdeljaninUMETNIČKI SAVET

(decembar 2016 – decembar 2020)


Bojan Novaković

Korina Gubik

Igor Obrovski

Mujo Alagić

Nenad BogdanovićTEHNIČKI SEKRETAR

(stalno zaposlena)


Bojana Vlahović


KOMISIJA ZA PRIZNAVANJE STATUSA

SAMOSTALNOG  UMETNIKA

(april 2017 – april 2021)


Slobodan Knežević
Bosiljka Zirojević
Jovanka Ulić
Dobrivoj Rajić
Rastislav Škuljec


Po potrebi se formiraju i druga stalna ili povremena radna tela.

Organi Udruženja se biraju po izbornom principu i rade na načelima ravnopravnosti svojih članova.

Mandati Predsedništva, Umetničkog saveta i Komisije za priznavanje statusa samostalnog umetnika traju po četiri godine.