Jan Stupavski: SKULPTURALNE REFLEKSIJE

 

17 – 29. novembar 2014.

 

Ne volim puno da pričam, u stvari za to nisam ni imao vremena. Sada sam pak odjednom osetio potrebu da se raspričam o vajarstvu – skulpturi.
U meni se nalaze čitavi memoari – ispovesti.
Odvažna reč, osetljivo i otkrivajuće razmišljanje – razmišljanja za očarane oči. Potreba približiti vlastito skulpturalno razmišljanje i delo, umetnost doživeti umetnost i prevrednovati unutrašnje vrednosti – nadu, veru i stvaranje lepote izmađijanu na površini umetničkog dela – skulpturi.
Dok prsti i ruke kao bukve mese i oblikuju glinu nastaju kompozicije čiji kredo, doduše, jeste estetski, ali izaziva nemir svojom pomalo tajanstvenom porukom, koja se opire dubljem razumevanju. Ograničenost na jednostavnije forme naglašava moju koncentrisanost sa kojom tražim mogućnosti simbioze između racionalno konstruisanom geometrijom i njihovim modifikacijama u težnji da vizualizujem harmoniju.
Vajarska umetnost kao lek, umetnost kao radost jeste duševna ravnoteža.
Poetika u masi i stvaranje pomoću ritma, forme i oblika unutrašnje snage stvaraoca – vajara. Vajarstvo je poezija u tišini, tutnji masa i oruđe, ovde napolju, ali oseti i osećanja su unutra. Razum savetuje, mudrost komanduje.
Skulpture su nemi svedoci veštih ruku majstora čije ruke moraju da budu kao bukve da bi stvarale i stvorile – satkale u masu novi život.
Vajarsko delo je materijalizovana misao, mudrost. Svako vajarsko delo je komad filozofije, ukazuje na savremeno razmišljanje, to je određena vrsta spoznaje, ponekad obrazovno sredstvo ili način sporazumevanja i svečani događaj kao nagrada za dočarane tonove energije iz dubine – oltar.
Cilj mog izražavanja umetnosti nije sitničava imitacija prirode. U njemu su duboki koreni filozofije, mašte, asociacije i iskustva a ne imitacija imitiranog. Moja dela su realnost, žive svoj život, komuniciraju sa sredinom i sa ljudima. Najkorisnija umetnost je biti koristan i etičan!

DUH JE PUNIJI OD MASE!
Jan Stupavski
Master vajarstva


Jan Stupavski
akademski vajar
Rođen je 26. augusta 1947. god. u Staroj Pazovi.
Studirao na Akademiji za likovne umetnosti u Pragu ČSSR od 1973. – 1977., a zatim nastavlja studije na akademiji za primenjene umetnosti u Beogradu gde je diplomirao 1979. god. na odseku za vajarstvo. Od 1980. god. delovao je kao samostalni umetnik a od 1985. god. ponovo radi kao pedagog.
Bavi se i istražuje na polju skulpture, crteža, medalje, nakita, primenjene grafike i grafike. Samostalno je izlagao na deset izložbi dok je kolektivno izlagao u zemlji i inostranstvu više puta: Madeira – Portugalija, Prešov Bijenale – Slovačka, Stara Pazova, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Bački Petrovac Bijenale, Beograd, Niš.
Živi i stvara u Staroj Pazovi.