Maja Jockov: VODO_STAJ

 

07 – 26. maj 2012.

 

Vodo_staj
U atmosferi katastrofičnog vremena u kome živimo, opterećenog temom velike ekonomske krize, pogađaju nas i elementarne nepogode. Zemljotresi, poplave, tektonski poremećaji/klizišta, cunamiji, mećave, suše i aktivni vulkani, postali su uvertira velikih promena. Pojam Le Quattro Stagioni ili Četiri godišnja doba, sada je u ravni uspomena iz bezbrižnih dana, danas obeleženih globalnom promenom klime. Nove umetničke inspiracije nastaju usled promene odnosa snaga u prirodi, dok naučnici otvaraju debatu u kojoj predskazuju završnicu u promeni polova, šta god to značilo.
Vodo_staj je tema multimedijalne izložbe, čiji je osnovni motiv voda. Motiv koji se razvija u variranju nivoa vode, koji raste i opada. Na skali merenja nivoa vode prati se rastuća tendencija koja registruje tačku izlivanja vode iz rečnog korita, kada se proglašava stanje poplave. Poplava kao elementarna nepogoda, ima svoje cikluse kada voda nadolazi i čiji vodeni talas nosi sve pred sobom i ciklus povlačenja, koji je možda strašniji od prvog i utemeljen je u estetskoj kategoriji ružnog.
Vodo_staj je likovna izložba, koja standardnim likovnim medijima razvija motiv i temu i ipak kroz razvijanje ekološke svesti afirmiše život.

Maja Jockov

___________________________________________

Maja Jockov je rođena 1971. godine u Novom Sadu.
Osnovne studije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu smer grafike 1996. godine, u klasi prof. Milana Stanojeva.
Magistarske studije na smeru grafike završila je 2003. godine, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Zorana Todovića.
Član je ULUV-a od 1995. godine i ULUS-a od 2000. godine, i umetničke grupe 16_11 Urban district
2010. godine postaje član Evropske asocijacije umetnika, sa sedištem u Essenu, Nemačka.
U periodu od 1997-2004. godine, radila je kao profesor predmeta Likovna kultura u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima.
Od 2004. godine do danas radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, od 2008. godine, je u zvanju docenta, na Katedri za teorijsko – umetničke i pedagoške predmete.
Na Departmanu likovnih umetnosti, Akademije umetnosti u Novom Sadu, vodi predmet Metodika likovne kulture i na Departmanu dramskih umetnosti, Audio vizuelnih medija, vodi predmet Osnovi vizuelne kulture.
2006. godine u saradnji sa galerijom Poklon zbirka Rajka Mamuzića, realizuje projekat Projekat i sudbina galerije Rajko Mamuzić
U okviru nastave predmeta Metodika likovne kulture, promovisala studentke radove u projektima Motivi i sadržaji, Anatomija umetničkog dela i Koordinate izložbenih prostora koji su realizovani u saradnji sa pedagoškom službom Muzeja Vojvodine.
Sa umetničkom grupom 16_11 Urban district realizovala niz umetničkih akcija i projekata na temu ekologije i nekoliko puta u manifestaciji Noć muzeja realizovala sa grupom akcije  Urbana klopka 1, Urbana klopka 2, Vagon restoran, Art industry,  Donesi dobru vest_ Annunciation/Blagovesti.
Samostalno izlagala deset puta ( Novi Sad, Beograd, Podgorica, Sv. Stefan, Berlin) Izlagala na preko 70 kolektivnih izložbi u zelji i inostranstvu (Nemačka, Poljska, Bugarska, Holandija, Indija).
Učestvovala u nacionalnim i međunarodnim kolonijama ( Studenica, Ečka i Esen)
2009. godine dobila nagradu na Bienalu akvarela u Zrenjaninu, kategorija proširenih medija.