Iva Šijan: SLIKE

  1. april – 11. maj 2013.

 

Koje je boje vetar?
Interesantno je nepostojanje realnog prikaza vetra. On je tu, ali ga ne vidimo. Možemo jedino da ga osetimo. Njegovo obličje se menja, kao i boja i utisak koji nosi. Mene interesuje taj nemerljivi doživljaj vetra koji prenosim u svoj likovni izraz. Apstraktno obličje vetra prati apstraktan likovni izraz. Stvaranje po formuli vetra, igra je sa likovnim elementima. To je igra stvaranja i uživanje u njoj.
Kako ukrotiti vetar? Kroz slike vetar prolazi i tek se delimično zadržava na njima. One prikazuju neuhvatljivost vetra. Neke od slika prikazuju pokret, lebdenje materije u prostoru. Druge slike predstavljaju menjanje površine preko koje vetar prelazi (bilo da je to pejzaž, zid ili vazduh ). Iako su apstraktnog likovnog izraza vezu sa realnošću ostvaruju putem detalja iz stvarnog života: teksta, fotografija i čestica prirodnog porekla. Čoveka na njima nema, ali se njegovo prisustvo oseća, kroz ono što vetar nosi.
Naziva slika uglavnom predstavljaju igru rečima i vode se logikom vetra koji spaja nespojive stvari. U vazduhu koji vetar pokreće često se nalaze najneobičnije i nespojive stvari. Nelogičnost teksta možda stvara zabunu, ali nije besmislena. I u besmislu se može pronaći smisao ako se posmatra kao komadić koji nosi vetar.
Na kraju ostaje pitanje Koje je boje vetar? Za mene vetar je obojen onim  što u sebi nosi,  predelom ili predmetom preko kojeg prelazi. Može biti i beo i žut i plav…
Vetar je moj beg od svakodnevnog, približavanje prirodi i suštini bića.
Pogledajte ponekad šta vetar nosi, boju vazduha ili kapi kiše…
Možda ćete otkriti ceo jedan novi svet.


Iva Šijan

je rođena u Zrenjaninu 1986. godine.
Završila je osnovne  i master akademske studije slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Vlada Rančića.
Član Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV).
Do sada je imala četiri samostalne izložbe i učestvovala na preko 20 grupnih izložbi.
Samostalne izložbe:
2013. Izložba crteža i objekata iz serije Koje je boje vetar?, Galerija Kuće Vojnovića, Kulturni centar Inđija.
2011. Master izložba Koje je boje vetar?, (slike, crteži, objekti, mobilna skulptura) Multimedijalni centar Akademije umetnosti, Đure Jakšiča 7, Novi Sad.
2010. Izložba slika  Bulke i Terra, Galerija Duhovnog centra „Prepodobni Rafailo Banatski“, Zrenjanin.
2010. Izložba slika i crteža, Galerija „Hol“, Akademija umetnosti, Petrovaradin.