Danilo Vuksanović: IMPRESUM

11 – 23. novembar 2013.

(otvaranje izložbe: ponedeljak, 11. novembar 2013. u 19:00)

Izložba se sastoji od 12 slika većeg formata rađenih u kombinovanoj tehnici na jutanom platnu, na kojima su inkorporirane knjige privezane kanapima. Platna su ponegde probušena a površina samih slika građena je pomoću hitrih nemuštih rukopisa, zapisa, kolaža i tekstura koje tvore predstave rukopisa, izjednačenog sa ostalim likovnim elementima.
U fokusu ovog ciklusa radova su knjiga i pismo – korice knjiga kao i antikvarne knjige koje imaju izmenjenu  funkciju u dobu digitalizovane kulture. Nazivi slika Danila Vuksanovića sugerišu trenutne okupacije, floskule, intimne poruke i aluzije na pojave u savremenom svetu. Pomoću slikarskog medija, Danilo Vuksanović izložbom naslovljenom “Impresum” pokušava da sažme transformacije knjige kao paradigme duhovne baštine, mudrosti i znanja, u vremenu koje nastupa.
Autorova namera nije bila da zaintrigira čitaoce za sadržaj knjiga koje su glavni junaci njegovog najnovijeg slikarskog opusa, već da ukaže na sveprisutnu banalizaciju knjige kao objekta u raznolikim menama današnjeg društva. Izložba “Impresum” Danila Vuksanovića zapravo je posveta bibliokaustu koji se oko nas događa.


Danilo Vuksanović (1973, Sombor). Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer grafika. Na istoj Akademiji je magistrirao crtež. Član SULUV-a, ULUS-a i ICOM-a. Samostalno je izlagao 35 puta u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Piše likovnu kritiku. Zaposlen u Galeriji Matice srpske kao konzervator-restaurator.