Milan Živanović: (P)OSVETE

  1. decembar 2011 – 07. januar 2012.

 

UMESTO REČI KUSTOSA /KURATORA
Izložba pod nazivom (P)osvete je pokušaj da se napravi imaginarni/ lični muzej/mauzolej savremene umetnosti. Na 24 platna slikana akrilnim bojama, ali ipak ne na štafelaju već na kuhinjskom stolu, pokušao sam da isključivo likovnim sredstvima vizualizujem, tako da slika bude znak, moj odnos prema ikonama svetske, ali i naše bliže i dalje umetničke scene. Naravno, zanimali su me vrhovi, uglavnom avangardni, svi oni kojima sam se, na različite načine, bavio u svom dosadašnjem radu.
Spisak je, uistinu, šarolik, ali, svakako, za mene i još ponekog, bitan/relevantan. Na međunarodnoj sceni: od Dišana do Iv Klajna Tu su nezaobilazni Maljevič i Džekson Polok. Razume se tu su i pesnici i kompozitori: S. Malarme, Ezra Paund, T.S. Eliot, Beket, G. Stejn, Džon Kejdž, Umberto Eko, Srečko Kosovel (Slovenac) Čarls Simić. Posebno dva Rumuna: Tristan Cara i Emil Sioran…
Naša scena je bazirana na imenima pretežno iz sveta književnosti/poezije koji su svaki na svoj način bili preteče, oni koji imaju svoje mesto u svim našim pregledima umetnosti. Tu su: Sterija, Crnjanski, V.Popa, S. Raičković, M. Pavlović, B. Petrović, Novica Tadić, ali i dva izuzetna novosadska, nažalost preminula, autora Vojislav Despotov i V. R. Tucić.
Za specijaliste, i profesore, da kažem da mi nije bio bitan «akademski» odnos prema delu i povodu, da sve nije u «vinklu», ali sve na moju dušu. Izvinjavam se, mnogo se izvinjavam, pre svega multimedijalistima, što nešto nisam «instalirao». Za one koji to ne znaju mogu da kažem, iz sopstvenog iskustva/prakse, a tada sam imao 21 godinu, da je to pre 40 godina bilo dosta subverzivno i opasno. Posle jedne instalacije/hepeninga u čuvenoj dansing sali Doma omladine u Beogradu 1971. grupa Januar/Februar je prestala da postoji. Nad svima je visio progon i zatvor… Sada se za to (instaliranje) ide direktno u istoriju umetnosti…
Moje «napredovanje» u pozadinu i izvestan/nameran retro odnos inspirisan je i velikim zasićenjem , jer uistinu svet,odavno, proizvodi više kulture nego što može da svari. Što bi rekao pesnik, teško se razabrati u pletivu, a kulturna pauza možda je jedini izlaz i prelaz preko zida pred kojim se nalazimo/stojimo kao ukopani.
Dakle, prepustite se okačenim delima i aktivno učestvujte/dajte «obol» dejstvu kulturne pauze, na način MŽ.

Autor
Novi Sad,decembar 2011.

P.S. Izložba ima svoj pandan/dvojnika u katalog/knjižici «Globalizacija» koja je 2009. štampana u 150 numerisanih primeraka, na srpskom i engleskom jeziku. Svaka slika/izabranik ima svoju pesmu… Ta multimedijalnost je mnogima sumnjiva, ali je,svakako, moguća.


Milan Živanović je rođen 1950. u Novom Sadu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Objavio je knjige: Mirnodopske pesme, Matica srpska, 1976; Kultura ili domaća životinja, eseji, Stražilovo, Novi Sad, 1982; Slomljeni nokti, pesme, KOV, Vršac, 1982; Sve (ni) je lako kad si mlad, eseji, Književna zajednica Novog Sada, 1989; Na kraju veka, pesme, Luna, Beograd, 1993; Crte i reze, (70 intervjua), Matica srpska, 1994; Donji rakurs, ogledi, Krovovi, Sremski Karlovci, 1995; Dunav, Dunav, pesme, Partenon i  Beogradska knjiga, Beograd, 2000; Ključevi duha, (50 razgovora) Dnevnik – Novine i časopisi, Novi Sad, 2002; Disciplina uma, ( 40 intervjua), KOV, Vršac, 2006. Objavio je i Panoramu mlade jugoslovenske poezije, Stav, Kikinda, 1980;  radio dramu  Džekson Polok, hrestomatiju pesama Sto godina sto pesnika, Vojvodina XX vek, Aurora, Novi Sad, 2001; Nobelovci I, II, (sa Đ. Randeljom), Ljubitelji knjige Novi Sad, 2006; Globalizacija/Globalization, SCAN studio, Novi Sad, 2009; Lazin kros životu uz nos, Prometej, Tiski cvet, Novi Sad 2010.
Bavi se i likovnom umetnošću. Prvu samostalnu izložbu imao je 1973. u  Likovnom salonu Tribine mladih pod naslovom (a)socijativna polja. Imao je desetak samostalnih  i više kolektivnih izložbi.
Član je Društva književnika Vojvodine i Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine.

Samostalne izložbe
1973. Likovni salon Tribine mladih, Novi Sad, (a)socijativna polja
1991. Galerija Karlovačke umetničke radionice, Sr. Karlovci,     Povratak (pre) slici
1992. «Studio 24», Novi Sad
1992. Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine, Novi Sad
1993. Savremena galerija «Ečka», Zrenjanin, (Po)etika prostora
1995. Galerija «Zreneks», Zrenjanin, (Poli)kolor dnevnik,
1998. Galerija kod Sterije, Vršac, Crte i reze
1998. Galerija Biblioteke grada Beograda
1998. Klub 10, Dnevnik, Novi Sad
2001. Galerija «Cesla», Novi Sad, (Nove) slike
2003. Galerija Društva književnika Vojvodine, Retro slike
2006. Galerija DKV, Dunav, Dunav
2007. Galerija Doma kulture Srbobran, Predeli/Dunav

Kolektivne izložbe
1971. Dom omladine u Beogradu, Koktel nove umetnosti, hepening
1991. Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, Primeri     konceptualne umetnosti u Jugoslaviji
1971.  Sedmi bijenale mladih, Pariz
1978. Galerija suvremene likovne umjetnosti, Zagreb, Nova umjetnička     praksa, 1966-1978.
1983. Muzej savremene umetnosti, Beograd, Nova umetnost u Srbiji,     1970-1980.
1995. Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, Konceptualna     umetnost, retrospektiva
1996. Umetnički paviljon «Cvijeta Zuzorić», Beograd, Primeri     apstraktne umetnosti, jedna retrospektiva
1996. Savremena galerija,Zrenjanin, 17. susret akvarelista Jugoslavije
1996. 25. novosadski salon
1997. 26.novosadski salon
1998. 27. novosadski salon
2000. 49. godišnja izložba SULUV-a
2001. IV bijenale akvarela Zrenjanin
2001. 30. novosadski salon
2001. 50. godišnja izložba SULUV-a
2002. Centralnoevropski aspekti vojvođanskih avangardi 1920-2000,     Muzej savremene umetnosti Novi Sad
2002. 31. novosadski salon
2002. Pisci Vojvodine likovni umetnici, Galerija DKV
2005. VI bijenale akvarela, Zrenjanin