Violeta Vojvodić Balaž i Eduard Balaž: HoopUp

Radionica: 10-13. decembra 2012. godine, u vremenu od 11.00-13.00 sati
Otvaranje izložbe: 17. decembra 2012. godine, u 19.00 sati

Izložba i radionica HoopUp http://hoopup.net
Moderatori: Violeta Vojvodić Balaž i Eduard Balaž (Urtica, grupa za umetnička i medijska istraživanja)

 

 

 

Radionica počinje pitanjem: „Kada bi mogao nešto da promeniš u svom okruženju, šta bi to bilo? Sve, nešto, ništa?” Uključi se, pošalji svoju poruku svetu!
HoopUp je umetničko-edukativna platforma fokusirana na simboličku komunikaciju i društveni aspekt umetničke poruke. Zasnovana je na originalnoj umetničkoj metodologiji grupe Urtica koja spaja koncepte vezane za klasične umetničke discipline sa Informaciono komunikacionim tehnologijama. HoopUp je baziran na radioničkom radu uz korišćenje http://hoopup.net saradničke web alatke koja omogućava skeniranje društvenog okruženja umetničkim sredstvima. Engleski naziv HoopUp je fonetski ekspresivan neologizam koji čine imenica „hoop” (krug/obruč/prsten) i glagol „up“ (raditi nešto). Slobodan prevod glasi „Uradi nešto u krugu” odnosno „Uradi nešto u svetu“ što u likovno-didaktičkom smislu podrazumeva kreiranje simbola u krugu (radionički rad u grupi), odnosno formiranje individualnih simbola koji se dalje povezuju u semantičke prstenove/konstalacije (izložba). Osmišljen je kao višegodišnji projekat koji povezuje autore iz različitih zemalja, te su radionice do sad realizovane u Sent Etijenu, Novom Sadu, Luneburgu, Insbruku, Ulmu, Beogradu i Montrealu. Rezultati radioničkog rada sa studentima Akadmije umetnosti u Novom Sadu (10-13. decembar, galerija SULUV-a), kao i dosadašnji edukativno-istaživački rad umetničke grupe Urtica će biti prikazani u vidu izložbe.


Urtica je osnovana 1999. godine kao umetnička grupa specijalizovana za razvoj transdisciplinarnih projekata koji preklapaju umetnost, edukaciju i tehnologiju. Umetnički radovi Urtice produkovani su u formi internet aplikacija, prostornih instalacija, umetničko-mas-medijskih kampanja i edukativnih programa. Umetnički rad Urtice je nagrađen UNESCO Digital Arts Award na Institute of Advanced Media Arts and Sciences u Japanu 2003 godine, i prikazan na brojnim internacionalnim izložbama i festivalima. Detaljna dokumentacija o projektima grupe Urtica dostupna je na http://urtica.org