Sanja Žigić: TRAGOVI ZUBA

 

  1. mart – 14. april 2012.

 

Tragovi zuba
Umetnost se u kontekstualnom smislu javlja na dva načina; ili je primarno estetizovana (gde se posvećuje pažnja materijalu, tehnologiji i likovnosti) ili je angažovana-politička sa konkretnim društveno socioloskim stavovima i implementiranim kritikama (gde se posvećuje pažnja sadržaju). Serija litografija “Tragovi Zuba” Sanje Žigić pruža nam upravo i jedno i drugo u podjednakoj količini i intenzitetu ali sa drugačijim pristupom i načinom predstave ovih celina (estetske i sadržajne).
Na prvi pogled litografije Sanje Žigić ukazuju na vrlo vešto estetizovane radove u kojima boje, međusobni odnosi boja, linija, kompozicija, potez … dominiraju i govore o poštovanju osnovnih načela umetničkih disciplina koja nalažu da umetnost mora da bude skladna i lepa. Crtež, kao i boja, je glavni nosilac kompozicije koji sugeriše na osećaj haotičnosti, čak i u prisustvu geometrizacije i svedenosti. Igra bojom i crtežom vodi do novih kompozicionih vrednosti i simboličke samostalnosti koji su takođe vidljivi i na zasebnim odeocima (celinama) na grafici. Kompozicijski sklad i haos se neprestano smenjuju pred očima publike i na taj način vizuelno-estetska igra nikad ne staje.
No u moru estetizovanih komponenti i elemenata se vešto krije vizuelni element koji kroz svoje simboličko tumačenje daje litografijama Sanje Žigić i onu drugu, sadržinsku, dimenziju. Iako na prvi pogled (upravo zbog vizuelno-estetske dominacije)  grafike Sanje Žigić ukazuju na l’art pour l’art  pristup, tek posle malo dužeg sagledavanja i razmatranja, prethodno spomenuti simbolički element preuzima ulogu dominantnosti na grafici i sadržaj postaje primaran. Simbolički element o kojem se radi jesu zubi a sadržinsko tumačenje je društveno – socijalno. Simboli (zubi), iako konkretni mogu da se tumače/čitaju na više načina što publici pruža višestruke interpretacije i poruke. Na kraju se sa sigurnoscu moze tvrditi da grafike Sanje Žigić pružaju estetsko jedinstvo u haosu boje i crteža kao i bogat spektar tematskih i konceptualnih idejnih sadržaja.


Sanja Žigić rođena 1985. Godine u Kikindi. Diplomirala je 2009. Godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na katedri za grafiku u klasi profesora Zvonka Tilića i stekla zvanje diplomirani grafičar i profesor likovne kulture. Bila je stipendista Ministarstva omladine i sporta, Fonda za mlade talente Republike Srbije. Master studije na odseku grafika završila 2011. godine u klasi profesora Zvonka Tilića i stekla zvanje Master likovni umetnik. Bila je mentor na IV Grafičkoj koloniji „Sofija“ u Bogdancima – Makedonija. Živi u Novom Sadu, priredila je nekoliko samostalnih i učestvovala na više kolektivnih izložbi. Član je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine.

Samostalne izložbe:
2011.      Alternativni kulturni centar Klupče – Zrenjanin
Galerija Trag – Sremčica – Beograd
Galerija Pero art centra – Beograd
2010.     Kulturni centar Inđija – Galerija kuće Vojnović

Kolektivne izložbe izbor:
2011.    Učešće na sajmu crteža u okviru festivala “Bez izlaza“ – AKC Klupče – Zrenjanin
Izbor grafika sa grafičke kolonije „Sofija“ – Kavadarska kulturna jesen – galerija Kavadarci – Mk
Izbor grafika sa grafičke kolonije „Sofija“ – centar za kulturu „ Aco Gončev“ – Negotino – Mk
Rotary club II likovna kolonija – Sombor
Kolektivna izložba sa IV grafičke kolonije „ Sofija“ – Bogdanci – Mk
Majska izložba grafika Beogradskog kruga – Grafički kolektiv – Beograd
Izložba novih članova SULUV-a – Novi Sad
2010.    V  Startfest, simpozijum moderne grafike – Akademija umetnosti – Novi Sad
Trijenale grafike sa grafičke kolonije „Sofija“ – Kulturno informativni centar – Skoplje
Rotary club I likovna kolonija – Doroslovo – Sombor
Intersos likovna kolonija – Safeguard of Cultural Heritage in Kosovo – Peć
Prolećna izložba – Umetnički paviljon  Cvijeta Zuzorić – Beograd
Majska izložba grafike Beogradskog kruga – Grafički kolektiv – Beograd
2009.    3+1 – Mala galerija Kulturnog centra Laza Kostić – Sombor
Kolektivna izložba sa II grafičke kolonije „ Sofija“ – Bogdanci – Mk
Majska izložba grafike Beogradskog kruga – Grafički kolektiv – Beograd
2008.    Kolektivna izložba sa I grafičke kolonije „ Sofija“ – Bogdanci – Mk
Majska izložba grafike Beogradskog kruga – Grafički kolektiv – Beograd
Diplomska izložba – Galerija Matice Srpske – Novi Sad
XII Bijenale studentske grafike – Velika Galerija DK studentski grad – Beograd
2007.    XI Bijenale studentske grafike – Velika Galerija DK studentski grad – Beograd