Tibor Čikoš: GRAFIKE

 

02 – 21. jul 2012.

 

Životna i stvaralačka avantura umetnika Tibora Čikoša  (Csikos Tibor, 1957,  Martonoš)  odvija se uzbudljivim putevima i tokovima. Iz rodne Bačke i zavičajne Stare Kanjiže gde je, u društvu bliskog prijatelja a danas slavnog Jožefa Nađa, slikao svoje prve pejzažne slike;  preko Novog Sada gde je kod Ankice Oprešnik, Baneta Dobanovačkog i drugih profesora Srednje umetničke škole sticao teorijska i praktična znanja;  potom Budimpešte u kojoj je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti kod uglednog profesora Paula Gerzsona; i konačno Pariza gde je nastavio usavršavanje u uglednim grafičkim radionicama S. W. Haytera i Joela Serve… Istim putevima odvijalo se i njegovo stvaralaštvo,  sve do švedskog Geteborga i Stremstada u blizini norveške granice gde sada živi i stvara…  Taj neuobičajeni životni tok se, dakako, odslikao i u Čikošovoj umetnosti – njegov opus nema nametljivu konzistentnost, nego su njegova interesovanja  razuđena i raznovrsna, uglavnom  –  nekonvencionalna i konceptualna  –  od slikanja na poleđini platna,  preko sipanja akvarelne boje preko gužvanih papira,  do povlačenja ravne linije po podu preko indigo papira i svojevrsnih slika-objekata (ostvarenih u svojstvu člana avangardističke grupe Indigo u Budimpešti)…   U takvom opusu teško je sagledati izvorišne „korene“ ali se budimpeštanski kritičar Andras Bohar pred Čikoševim delima priseća Seraovih poentilističkih slika, dok subotička kustoskinja Olga Kovačev Ninkov prepoznaje duh blizak umetosti Lucia Fontane u njegovim  grafičkim ostvarenjima izloženim u Likovnom susretu u Subotici, 2008. godine…
Na ovoj  novosadskoj izložbi Čikoš nam se predstavlja svojom novom serijom precizno izvedenih grafika realizovanih tehnikom suve igle i bakropisa.  Naglašavanje važnosti izvedbene veštine povodom Čikoševih grafika nije nimalo bezrazložno –  jer, radi se o odista vrsnom poznavaocu tehnologije otiska.  Pripremljen u uslovima visoko profesionalnih grafičkih radionica, ovaj grafičar je, dostigavši izuzetnu izvedbenu spremnost, veoma precizan u definisanju sopstvenih grafičkih  i  likovnih ideja. A njegova  likovna misao je usmerena ka motivu kruga.  Tema i motiv kruga nude mnoštvo univerzalnih filozofskih, metaforičko-poetskih asocijacija, napomena i zaključaka. Ipak, prevashodno se radi o prizivu osnovnog dijalektičkog principa, o ukazivanju na zaokruženost životnog procesa, o filozofiranju egzistencijalnih i vitalističkih kategorija… U plastičkom smislu – krug je idealna forma. U svojim grafikama, iz lista u list, na jedan odista efektan i kultivisan način Tibor Čikoš varira i „secira“ krug nastojeći da, polazeći od jedne univerzalne forme, principom razlaganja, ostvari nove vizuelno-plastičke i likovne situacije.  U toj transformaciji grafičar se ponaša potpuno rasterećeno pa je najčešći rezultat slobodna apstrakcijska kompozicija u kojoj svi učestvujući likovni elementi (linija, boja, fleka, reljefna struktura) dostižu sopstvenu samosvojnost.
No, u ovim grafičkim kompozicijama odista postoji neki viši red i smisao. Jer, sva ta sloboda i spontanitet crteža, ta orkestrirana koloristična usaglašenost  – imaju svoje poreklo u umetnikovoj prirodi, u umetnikovim damarima, u njegovom ljudskom i umetničkom senzibilitetu. Kao da je Tibor Čikoš, tokom svih svojih istraživačkih, eksperimentalnih aktivnosti i iskustava  –  večito težio ovoj visokokultivisanoj,  jezgrovitoj i konzistentnoj apstrakciji.
Njegova  grafika  poseduje  uravnoteženost  subjektivističkog  i  racionalističkog poimanja sveta. Taj harmonizirani stav – jedna je od poruka njegove grafičke umetnosti. A uz to, upravo u ovim listovima je moguće jasno videti (p)ostvarenje osnovnih modernističkih principa –  grafička slika je oslobođena svakog narativa, likovni elementi su sami po sebi dovoljna likovna senzacija, površina otiska je senzibilna i taktilna – a „umetnost ima pravo na zasebnost, ne da bi se izdvojila, nego da bi svojim modelom bila primer drugim znanjima i drugim praksama“…
Na kraju valja zaključiti da je Tibor Čikoš umetnik u punoj stvaralačkoj snazi i zrelosti.  Ovaj umetnik poseduje svoj vlastiti izraz, svoju personalnost, sposobnost da bude ubedljiv u sprovođenju svojih umetničkih estetskih ali i etičkih namera i „poruka“.

Sava Stepanov

__________________________________________

Tibor Čikoš
Rođen je 1957. godine u Martonošu.
Diplomirao je 1981. godine na mađarskoj Akademiji lepih umetnosti, smer slikarstvo, u klasi profesora Paula Gerzsona.
1986-87. Je nagrađen sa osmomesečnom stipendijom za studijski boravak u Francuskoj. Preselio se u Pariz, gde je radio u ateljeu u sklopu Cité Internationale des Arts.
1987. godine je započeo studije grafike u „Atelier 63“ koje je nastavio u obnovljenom „Atelier 17 „, gde je radio pod patronatom S.W.Haytera.

STUDIJE:    1977 – 1980. Mađarska Academija lepih umetnosti – Budimpešta
1986 – 1987. „Atelier 63“ – Pariz, kod Joellea Servea
1987 – 1988. „Atelier 17“ – Pariz, kod Stanleya Williama Haytera

SAMOSTALNE IZLOŽBE:
1983.  TAKT, Temerin
1984.  Galerija pozorišnog kluba, Kanjiža
1984.  IH Gallery, Pécs, Mađarska
1985.  Mala Gallerija, Sežana, Slovenija
1987.  Bernanos Gallerie, Pariz, Francuska
1988.  Galerija pozorišnog kluba, Kanjiža
1990.  Opštinska biblioteka, Subotica
1993.  Gallery 11, Budimpešta, Mađarska
1994.  A HAZ Gallery, Budimpešta, Mađarska
1995.  IH Gallery, Segedin, Mađarska
1996.  Klub mladih umetnika, Budimpešta, Mađarska
1997.  Duna Gallery, Budimpešta, Mađarska
1997.  IH Gallery, Segedin, Mađarska
1998.  Merlin Gallery, Budimpešta, Mađarska
1988.  Gradska biblioteka, Senta
2000.  Radnički univerzitet, Kanjiža
2003.  Gallery IX., Budimpešta, Mađarska
2004.  Gallery Cosmopolitan, Geteborg, Švedska
2005.  Gallery KCV, Geteborg, Švedska
2007.  Gallery Nordica, Kunming, Kina
2008.  Moderna galerija Likovni Susret, Subotica
2009.  Dobo Tihamer galerija, Kanjiža
2009.  ART9 Gallery Budimpešta, Mađarska
2011.  Dergårdsgalleriet Lerum, Švedska
2011.  Galéria IX. Budimpešta, Mađarska

KOLEKTIVNE IZLOŽBE:
1981 INDIGO group, Budapest, Hungary
1984 „ULUV“ Subotica, Yugoslavia
1987 Cité Internationale des Arts „160 Artistes“ Paris, France
1988 „Artistes du Subotica“ Grenoble, France
1990 III.Digit Art International kompetition , Ernst Museum, Budapest, Hungary
1991 Universté d’été I.N.J.E.P , Marly le Roi, France
1996 XVIII.Nationalbiennial  for graphik, Miskolc, Hungary
1997 III.Praha graphik, Mlada fronta gallery, Praha, Czech Republik
1997 Budapest ( Hungary),”Budapest 125” Budapest Gallery
1997 Szekszárd (Hungary), II. National Colour Graphic Trienal
1998 Salgótarján (Hungary),IX.National Drawing Biennial
1999 Budapest,”Chaos and order” Vigado Gallery
1999 Szekszárd“Letter on the picture“ II. Painting Triennial, House of  Arts
2000 Szeged, „sometimes, somewhere“ Mora Ferenc Museum
2000, Miskolc (Hungary), XX. National Graphic Biennial, Miskolc Gallery
2000 Szekszárd III.National Col. Graphic Exhibition, House of Arts
2000 Salgótarján, X National Drawing Biennale, Nógrád Museum
2000 Budapest Historical Museum,
2000 Budapest, “Matrices” electrographic exhibition in Vigadó Gallery
2000 Budapest, “Dialogue of the millennium painting” Art Hall
2000 Budapest, Black – White – Graphics – Art Hall
2002 Rijeka (Croatia) International Drawing Biennale, Modern Gallery
2003 Gothenburg (Sweden), Cosmopolitan Galleri
2003 Cluj-Napoca (Romania) 4.Internat. Biennale “ Electrographics“
2004 Turku (Finland) Joelle G.,Union of Hu. Art Engravers and Lithographers
2004.Gothenburg, Galleri Cosmopolitan
2004 Miskolc XXII. Graphic biennállé
2005 Gothenburg, Galleri Cosmoplitan Budapest,
2005 Budapest, ’33 ‘(Harminchároman) Hotel Hilton West End
2005 Gothenburg, “Hu-se-t” Vorldskulturmuseum
2005 Gothenburg, Galleri Cosmopolitan
2005 Szekszárd, IV. Szekszárdi Painting Triennial, in mem. of Farkas István
2006 Gothenburg,Galleri KCV,
2006 Malmö “Diversity” – City Hall
2008 Gothenburg, Galleri Cosmopolitan
2009 Temerin (Serbia), Old Boys’s TAKT
2010 Jönköping (Sweden) GalleryTändsticksgränd 24
2010 Budaörs (Hungary) Zichy Major, Kapcsolatfolyam 4
2010 Gothenburg, MGSZ- Hu.se.-t, Cosmopolitan galery
2010 Gothenburg, AMAZING GRPHICS, Stadsbiblioteket
2011 Gothenburg, MUSIC, Cosmopolitan Gallery
2011 Partille, KonstRiket, Partille Kulturrum