Izložba grafika članova Udruženja akademskih likovnih umjetnika Zenica

  • 31.07-15.08.2017.

Mujo Alagić

Rođen 1952. U Naprelju, kod Sanskog Mosta. Završio Školu za primenjenu umetnost u Sarajevu i Akademiju umetnosti u Novom Sadu, na odseku grafike, u klasi prof. Živka Đaka, 1985.godine. Član SULUV-a od 1984.godine. Izlagao je na velikom broju samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu i dobitnik je brojnih nagrada i priznanja u oblasti likovne umetnosti. Bavi se grafikom, crtežom, ex librisom i slikarstvom. Živi i radi u Novom Sadu.

Branka Grizelj

Rodjena 1960 u Imotskom, Hrvatska-Obrazovanje: 1978-82 studij na Akademiji Likovnih Umjetnosti, Sarajevo, Bosna i Hercegovina  1983-85 magistarski studij na Akademiji Likovnih Umjetnosti, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Izlagala je na velikom broju samostalnih i grupnih izložbi i dobitnik više nagrada i priznanja.

Gorica Miletić-Omčikus

Rođena 1969. godine u Paraćinu. Diplomirala i magistrirala na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu .Zaposlena na Akademiji umjetnosti  Univerziteta u Banjoj Luci u zvanju redovnog profesora na  užoj umjetničkoj oblasti Grafika. Aktivno izlaže od 1994.godine i do sada je priredila 12 samostalnih izložbi. Izlagala je na više od 250 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Japan, Norveška, Engleska, Argentina, Švajcarska, Slovenija, Hrvatska, Poljska, Belgija, Grčka, Kanada, Francuska, Makedonija, Češka, Švedska, Holandija, Rumunija, Luksemburg, Danska, Portugal, Španija, Brazil, Australija… )Živi i stvara u Banjoj Luci.Njene grafike se nalaze u zbirkama muzeja, galerija i kolekcija u zemlji i inostranstvu.Dobitnica je  velikog broja nagrada i priznanja iz oblasti Grafike.

Irfan Handukić

Rođen 1950. U Bihaću. Završio Pedagoški fakultet katedra likovnih umjetnosti i diplomirao grafiku (prof.Josip Butković)1989.u Rijeci.Postdiplomski studij završio na Akademiji likovnih umjetnosti i magistrirao grafiku (prof.Dževad Hozo) 1999.u Sarajevu.Doktorirao Metodiku likovne umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2008.Redovni je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu , Akademiji umjetnosti BanjaLuka i I.P.F.Zenica.Dobio je nekoliko nagrada:1976.VI Aprilski salon, nagrada za slikarstvo Likovne galerije Zenica; 1981. III  Septembarski salon mladih umjetnika YU, nagrada salona za slikarstvo,  Nikšić;1982. II Biennale Saveza likovnih pedagoga BiH, nagrada za slikarstvo galerije Rizah Štetić ,Brčko;1983.Nagrada  Umjetničkog savjeta ULUBiH Sarajevo iz  (Fonda „Moša Pijade“) 1983.;1987.XVII. Aprilski salon YU umjetnika, nagrada salona za grafiku, Doboj;Izložba grafike YU umjetnika, Prva nagrada za grafiku „Pivo Karamatijević“ Međurepublička zajednica kulture Pljevlje; 2001. Italy, V Biennale Europea per  incisione (graphics), Acqui Terme Italy;2003.  Aprilski salon 2003., nagrada salona za grafiku Muzej i likovna galerija Zenica; 2006. Italy, 1. ConcorsoInternazionale ex LibrisSonciono ; 2010.Spain, Madrid-XI Bienal Internacional De Grabado “Novacaixagalicia“ (Honourable mentions). Priredio je više od 60 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu,učestvovao na preko 180 internacionalnih izložbi grafike.Autor je djela „Grafika u likovno pedagoškom radu“(2005),“Metodika i kultura likovnog odgoja“(2008), Objavio je preko dvadeset stručnih teorijskih radova i učesnik nekoliko značajnih simpozija i savjetovanja sa autorskim radom. U toku je objavljivanje Monografije IRFAN Handukić.

Marina Finci

Rodjena 1960 u Sarajevu. Obrazovanje: 1978-82 studij na Akademiji Likovnih Umjetnosti, Sarajevo, 1983-85 magistarski studij na Akademiji Umjetnosti, Beograd-Srbija.Do sada je imala nekoliko samostalnih izložbi i veći broj kolektivnih u zemlji i inostranstvu.Vanredni je profesor na ALU,odsjek grafika.

Taida Jašarević

Rođena 1979. Sarajevu. diplomirala je na odsjeku za Grafiku, Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu 2002. Godine. Kao stipendista Vlade Japana, školovanje nastavlja na Joshibi univerzitetu za umjetnost i dizajn gdje 2007.godine stjece titulu magistra, a potom 2010.godine,

Doktora likovnih umjetnosti. Izlagala je na mnogobrojnim samostalnim i grupnim izložbama širom svijeta. Dobitnica je prestižnih nagrada za grafiku, među kojima izdvajamo nagrade na Krakovskom trijenalu grafike (2012.), nagradu Japanske asocijacije za grafiku (2011.)…  Među istaknutim izložbama su: Age of Print, Japan (2012), 2nd Gathering Talents-Selection of Printmaking Masters, Hangzhou Art Fair (2013), Contemporary Copperplate Photogravure at IMPACT 9 (2015), International Exhibition of Contemporary Printmaking, UOG 2016.

Zaposlena je kao docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.