Iva Jevtović: CRTEŽI

 

  1. februar – 07. mart 2015.

Pored neiscrpnih pitanja ko smo i šta smo, odakle… tu je i pitanje u kakvom smo odnosu sa okolinom i prostorom koji nas okružuje? Da li funkcionišemo sami za sebe ili smo u vezi sa materijalnim, i da li nas ono na neki način opisuje i potvrđuje?
Na svojim radovima se bavim upravo tom vezom. Dekompozicija kao razaranje prvobitne realne celine je ono što daje prostor za subjektivizaciju-sklonost ka promeni i nadograđivanju postojećeg, pri čemu se transformišu oblici, menja perspektiva, i sve ostalo biva podređeno trenutnom doživljaju i osećanju. Realni prostor postaje nadrealni, a lično okruženje ne odražava fizički, već psihološki fenomen. Na taj način je i hijerarhija elemenata/predmeta koji nam svakodnevno  služe podložna promeni, i koji svojim položajem i delovanjem govore o našem identitetu, načinu delovanja, prioritetima, i direktno opisuje  ličnost . Na pojedinim radovima figura nije uvek vidljiva, ali je tu da čuva , prati svoju svojinu koja i dalje odiše istim duhom kao kada je prisutna.
Ceo taj odnos isprepletan emocijama i potrebama, pri čemu i biramo ono sa čim i kako živimo, pokušavam da sklopim u priču koja će reći više od nas samih, priču koja je lične prirode.


Iva Jevtović

rođena u Užicu, 14.05.1989.godine.
Završila srednju Umetničku školu,odsek konzervator i restaurator kulturnih dobara.
Diplomirala slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesorke Bosiljke Zirojević-Lečić 2012.godine. Završila master studije iz crtanja 2014. U klasi profesorke Milice Kojčić.

Samostalne izložbe:
2014. Izložba slika,Kulturni Centar Rakovica
2013. Izložba crteža Iva Jevtović i Ana Kojić „Prostorni dijalog“,Kulturni Centar Rakovica
2011. Samostalna izložba slika u galeriji Quattro,Užice

Kolektivne izložbe:
2014. 63. godišnja izložba članova SULUV-a, Novi Sad
2013. Bijenale studentskog crteža,Beograd
2012/2013/2014. Užički regionalni likovni salon,Užice
2011. Izložba radova studenata završne godine likovnog departmana,galerija Matice Srpske,Novi Sad
2011. Izložba u okviru Galerije mladih,gradska galerija Užice
2009/10/11. Izložba „Oni koji dolaze“,gradska galerija Užice