Maja Erdeljanin: COLOR THERAPY / TRANSPARENT

 

05 – 24. mart 2012.

 

Ciklus slika, akvarela i pastela COLOR THERAPY (2009-2011) posvećen je estetskoj kategoriji lepog, blagotvornom dejstvu lepote na pojedinca, ali i lepoti kao sredstvu obmane, jer život u konzumentskom društvu čini da nismo uvek svesni u kojoj meri harmonični prizori zapravo utiču na naše odluke, izbore i psihička stanja.
Boje su akteri ovih slika: kao materijal, kao skup hromatskih sklopova, kao sredstvo komunikacije, ali i manipulacije. Hromatske odnose islikala sam sa namerom da izazovem prijatnost uvek se fokusirajući na pojedinu boju. Da bih što bolje istakla lepotu određene boje, naglašavala sam njenu lekovitost i dobroćudnost natpisima preuzetim iz tekstova o terapiji bojama, koji ističu intelektualne i duhovne uticaje boja na pojedinca.
U želji da još više inteziviram bojene površine putem svetla, počela sam da upotrebljavam transparentne materijale. Tako je nastao ciklus transparentnih objekata COLOR THERAPY/ TRANSPARENT (2011).


Maja Erdeljanin
1971.        Rođena u Novom Sadu.

Obrazovanje:
1995.    Diplomirala na odseku za slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Dušana Todorovića.
2008.    Master studije slikarstva završila kod istog profesora.

Izložbe i studijska putovanja:
Od 1992.    Učestvovala na preko 180 kolektivnih izložbi i u radu preko 60 likovnih kolonija i simpozijuma (Srbija, Crna Gora, Grčka, Norveška, Italija, Holandija, Nemačka, Austrija, SAD).
Od 1993.    Samostalno izlagala na 45 izložbi (Srbija, Crna Gora, Grčka, Norveška, Makedonija, Nemačka).
2003.    Studijski boravak u Cité Internationale des Arts u Parizu, Francuska.
2005.    Studijski boravak u X-huset u Kristijansandu, Norveška.
2008.    Međunarodni simpozijum u Gabelhofenu, Austrija.
2011.    Međunarodni simpozijum u Furstendeldbruku, Nemačka.
2011.    Međunarodni simpozijum u Misli, Mađarska.

Profesionalno angažovanje:
1996.    Član SULUV
1997.    Član ULUS
2001-2005.    Predsednik umetničkog saveta SULUV
2002-2005.    Likovni urednik galerije „Podrum“
Od 2005.    Urednik likovnog programa Kulturnog centra Novog Sada
2006-2009.    Organizaror i član saveta Novosadskog salona

Važnije samostalne izložbe:    
1994.       Novi Beograd, Dom kulture „Studentski grad“; Novi Sad, Likovni salon Tribine mladih
1997.       Novi Sad, Galerija SULUV; Patra (Grčka), Galerija „Danubia“
1998.       Ruma, Zavičajni muzej; Sombor, Galerija KC „Laza Kostić“
2000.      Novi Sad, Galerija Arhiva Vojvodine; Beograd, Galerija SKC
2001.      Petrovac na moru, Galerija „Marko K.Gregović“; Bar, Galerija KC „V. A. Leković“; Kragujevac, Moderna galerija, Narodni muzej Kragujevac; Novi Sad, Galerija „Likovni krug“
2002.     Šabac, Narodni muzej; Kraljevo, Galerija ULUS-ULUK „Vladislav Maržik“; Sveti Stefan, Galerija „Art“; Beograd, Galerija „Progres“
2005.     Kristijansand (Norveška), Agder Kunstnersenter
2004.     Tivat, Galerija KC „Buća“; Sremska Mitrovica, Galerija „Laza Vozarević“
2006.     Skoplje (Makedonija), Kulturno informativni centar
2007.     Berlin (Nemačka), Galerija Prima center
2008      Novi Sad, Srpska akademija nauka i umetnosti
2011.      Pančevo, Kulturni centar; Sombor, Kulturni centar „Laza Kostić”