ISTORIJAT

Kratak istorijat SULUV-a

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine je osnovan kao Udruženje likovnih umetnika Vojvodine 1946. godine, a 1950. godine se pripaja Udruženju likovnih umetnika Srbije, kao podružnica za Vojvodinu. Kvalitativnim i kvantitativnim rastom broja umetnika na teritoriji Vojvodine, kao i jačanjem položaja same pokrajine u okviru republike i tadašnje federacije, 1979. godine se ULUV izdvaja iz sastava ULUS-a i nadalјe funkcioniše kao zasebno udruženje. Napokon, se 1992. godine udruženje transformiše u Savez udruženja, zbog evidentnih potreba umetnika iz manjih gradova Vojvodine za udruživanje i samoorganizovanje radi efikasnijeg funkcionisanja u svojim sredinama.  2009. godine SULUV je korigovao svoj statut i funkcionisanje Saveza učinio još efikasnijim. Sa promenom statuta je paralelno izvršena i preregistracija Saveza. 2011. godine, odlukom Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije, za SULUV se utvrđuje status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije.

Značaj SULUV-a se pre svega ogleda u činjenici da na jednom mestu okuplјa sve relevantne autore aktivne na polјu likovne umetnosti koji funkcionišu na teritoriji AP Vojvodine. Time SULUV predstavlјa krovno udruženje likovnih umetnika sa teritorije Vojvodine, a svojom selektivnom politikom prijema novih članova, obezbeđuuje kvalitativnost i reprezentativnost u struci. Osim toga, kroz svoju galerijsku delatnost SULUV predstavlјa javnosti izbor trenutne producije autora sa teritorije Vojvodine. Pored promocije vojvođanskih likovnih umetnika, SULUV putem svog galerijskog prostora promoviše i publici predstavlјa drugačije umetničke prakse, organizovanjem gostujućih izložbi autora iz regiona i sveta. Takođe, kroz razmenu izložbi, SULUV organizuje i predstavlјanje vojvođanskih autora publici u inostranstvu. Od 1974. godine, u galeriji SULUV-a organizovano je oko 840 izložbi, različitih po svom obimu i karakteru.