Poštovani članovi Udruženja, u toku je izrada adresara i portfolio kartice na našem sajtu, za čije ostvarivanje i održavanje je potrebno da ste u statusu AKTIVNOG člana.

OPŠIRNIJE
PORTFOLIO UDRUŽENJA
 • Ponedeljak: 16-20

 • Utorak: 10-14 | 16-20

 • Sreda: 10-14 | 16-20

 • Četvrtak: 10-14 | 16-20

 • Petak: 10-14 | 16-20

RADNO VREME GALERIJE I KANCELARIJE

Od 15. aprila 2018, svi aktivni članovi – oni članovi koji su izmirili svoje obaveze prema SULUV-u do kraja februara tekuće godine, imaju mogućnost za besplatne pravne konsultacije, koje se odnose na pitanja umetničke profesije, u Advokatskoj kancelariji Šećerov. Za više informacija molimo članove da kontaktiraju. kancelariju SULUV

Besplatne pravne konsultacije za članove SULUV-a

Konkursi Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine će biti raspisani u drugoj polovini 2018. godine.

Konkurs za prijem novih članova biće raspisan 1. avgusta i trajaće do 1. septembra 2018. godine.
Konkurs za izlaganje biće raspisan 1. oktobra i trajaće do 1. novembra 2018. godine.
Detalji konkursa će biti objavljeni blagovremeno.

Konkursi za prijem novih članova i izlaganje u Galeriji SULUV u 2019.

SULUV svake godine ustupa nekoliko izlagačkih termina pojednicima, udruženjima, radi realizacije izložbi, projekata, održavanja tribina, seminara i sl. Za termin je moguće konkurisati tokom čitave godine, u zavisnosti od popunjenosti termina.

Saradnička mreža Udruženja

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine jednom godišnje raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za godišnji program u narednoj godini.

Pravo učešća na konkursu imaju [AKTIVNI], odnosno članovi koji su izmirili svoje obaveze prema Udruženju za prethodne dve godine. Uslove konkursa i način slanja dokumentacije, SULUV objavljuje na Javnom konkursu svake godine za narednu izlagačku sezonu. O dodeli termina za izlaganje odlučuje Umetnički saveta SULUV-a i o tome obaveštava sve prijavlјene autore u roku od mesec dana.

KONKURS
Konkurs za članove

Uslovi za izlaganje, predviđeni su konkursom, programom razmene i saradničkom mrežom

Galerija se ne izdaje u komercijalne svrhe

Uslovi za izlaganje

UDRUŽENJE OBEZBEĐUJE

 • izložbeni flajer (A5 format, obostrano)
 • godišnji katalog
 • medijsku podršku
 • koktel na otvaranju izložbe
 • tehničku podršku pri postavlјanju izložbe
 • dokumentaciju sa otvaranja
Galerija SULUV

Pozivamo članove SULUV-a da izmire svoje obaveze prema Udruženju i uplate godišnju članarinu. Na taj način ostvarujete status AKTIVNOG ČLANA Aktivni član je član Udruženja koji je izmirio svoje obaveze (godišnju članarinu) prema SULUV-u do kraja februara tekuće godine.

GODIŠNJA ČLANARINA