DOKUMENTI

Statut


Statut

 

Pravilnici


Pravilnik o članstvu
Pravilnik o prijemu novih članova
Pravilnik ododeli radnih prostora i ateljea

 

Samostalni umetnici


Prаvilnik о bližim uslоvimа, mеrilimа i kritеriјumimа, kао i pоstupku pо zаhtеvimа licа zа utvrđivаnjе stаtusа licа kоја sаmоstаlnо оbаvlјајu umеtničku ili drugu dеlаtnоst u оblаsti kulturе

 

Izjava

 

PPD-SU obrazac za samostalne likovne umetnike

 

Konkursi


Prijem u članstvo Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine

 

Konkurs za izlaganje u galeriji SULUV