9. SEDNICA: 7. novembar 2017.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje pravilnika za prijem novih članova
2. Konkurs za izlaganje u 2018. godini
3. Uspostavljanje novog modela funkcionisanja Udruženja i predlozi za cenovnik poslova
4. Kreiranje saradničke mreže
5. Radni prostori članova udruženja
6. Razno

8. SEDNICA: 30. septembar 2017.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje pravilnika za dodelu ateljea
2. Usvajanje pravilnika i teksta konkursa za samostalno izlaganje u galeriji SULUV-a u 2018. godini
3. Izložba vojvođanskih grafičara u BIH
4. Saradnja sa UPIDIV-om i DANS-om i sastanak sa Daliborom Rožićem
5. Razno

4. SEDNICA: 4. jul 2017.

DNEVNI RED:

 1. Razgovor sa predstavnicima Fondacije „Novi Sad 2021“
 2. Reprezentativnost SULUV-a, finansiranje poverenih poslova od strane Ministarstva kulture Republike Srbije i formiranje Statusne komisije SULUV-a
 3. Sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka i Projekata SULUV-a u 2017. godini
 4. Atelje na Tvrđavi
 5. Razno

3. SEDNICA: 21. mart 2017.

DNEVNI RED:

 1. Reprezentativnost SULUV-a, Odluka Ministarstva kulture i informisanja o usvojenom Pravilniku o merilima i kriterijumima za priznavanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
 2. Usvajanje cenovnika za komercijalne termine
 3. Donošenje Pravilnika o izlaganju u Galeriji SULUV-a
 4. Sajt SULUV-a
 5. Aktiviranje sekcija Udruženja

2. SEDNICA: 25. januar 2017.

DNEVNI RED:

 1. Upoznavanje Predsedništva sa odlukom Umetničkog saveta SULUV-a o prijemu novih članova SULUV-a u 2017. godini i izlagačkoj delatnosti Galerije SULUV-a u 2017. godini
 2. Izveštaj o prijavljenim promenama u APR-u, Osnovnom sudu u Novom Sadu, Erste banci i Upravi za trezor
 3. Konkursi za sredstva, dinamika uplate članarina i finansije