Aleksandar Obrovski: SNAGE ZA EGEJSKO MORE

10 – 22. oktobar 2016.

 

Aleksandar Obrovski pripada novoj generaciji koja uvažava nasleđe mejl-art avangarde, ali definitivno ne pripada mejl-artu. Oslobođen potrebe da dokazuje da pečat jeste umetnost, Obrovski donosi dela za čiju analizu i vrednovanje možemo slobodno primeniti uobičajena estetska pravila posmatrajući materijalne i psihičke elementa dela.

Oslanjajući se, pri izradi pečata i njihovim međusobnim odnosima tokom komponovanja, na tradiciju starih civilizacija Obrovski donosi atmosferu izrazite liričnosti bilo da se radi o pečatima ponaosob, bilo da se radi o slikovnim kompozicijama.

Luka Salapura, likovni kritičar

Varirajući dvadesetak matrica Aleksandar Obrovski na dugim vertikalnim površinama, u duhu drevnih japanskih svitaka ostavlja tragove sa geometrijski stilizovanim figurama, simbolima i dekorativnim elementima.

Andrej Tišma, likovni kritičar

Zahvaljujući medijima – svet je postao, pored ostalog i jedno veliko globalno umetničko selo. U takvom okruženju teško je naći originalni umetnički pravac. Već dugi niz godina Aleksandar Obrovski istrajava u svom autentičnom umetničkom putu – tragove života pretvara u umetničke pečate i s njima ostavlja otiske trenutka .

Vitomir Miletić – Vitata, haiku pesnik

…Izložbu čine minijature – otisci pečata izrađivanih od obične školske gumice alatom za linorez, koje su potom kopirani i uvećani, a zatim je na njima rađena intervencija bojom i tušem… Radovi izgledaju pomalo dečački, ali je to razumljivo jer nastaju još od 1987. godine… Motivi na njima su geometrijski, uglavnom simboli, i to grčki, paganski ili sa srpskih srednjevekovnih nadgrobnih spomenika…

M.V., „Građanski list“, Novi Sad

Rad Aleksandra Obrovskog prevazilazi hobističke karakteristike i postaje kvalitetno likovno delo, koje varira kroz igru linija. Sa svojim jasnim kontrastima širokih površina, oslonjen na tradiciju onih kojima preti iščezavanje, razbija monotono sivilo svakodnevnice.

Kolja Obrovski, akademski grafičar

OTISAK KAO BLATNJAVOM RUKOM
Koristeći neočekivan i neubičajen materijal za svoje štamparske matrice i koristeći tehnologiju bez prihvatanja pritiska koje nameće mašina, već samo u meri koja mu je potrebna da uobliči svoje delo, Aleksandar Obrovski nam daje na uvid svoje otiske pečata pred kojima se treba zadržati i nad čijom se Porukom vredi zamisliti.

Mr Dragan Bosnić, akademski slikar

…Elementi od kojih se sastoje radovi Obrovskog, dolaze kako iz likovne sfere, tako i iz poetske. Tada apejron – pečat nije samo statični portal, već posmatrača upućuje ka široj mreži spoznajnih puteva. Sagledano, svaka je slika jedan pečat…

Milivoj Kostić, akademski slikar


ALEKSANDAR OBROVSKI

Rođen u Novom Sadu  22. septembra 1966. godine.
Član Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) i Srbije (ULUS) od 1996.
Izradom pečata bavi se od 1987. godine

SAMOSTALNE IZLOŽBE:
1995. Galerija «Zlatno oko», Novi Sad
1995. Kuća «Đure Jakšića», Beograd
1998. Atelje Šajkaška, Novi Sad
2001. «Mali likovni salon» – Kulturni centar, Novi Sad
2006. «Zlatno zvono» – Kulturni centar, Zrenjanin
2006. «NS Centar» -Turistički savez, Novi Sad
2006. Kuća «Đure Jakšića», Beograd
2006. Društvo za cerebralnu paralizu, Novi Sad (humanitarno)
2014. Američki kutak, Novi Sad
2015. Kulturni centar Temerin, Temerin
2016. Kulturni centar Futog, Futog

VAŽNIJE GRUPNE IZLOŽBE:
1992. 21. Oktobarski salon, Novi Sad
1993. 22. Oktobarski salon, Novi Sad
1995. 36. Oktobarski salon, Beograd
1996. Ministarstvo Minijatura, Šćećin, Poljska
1996. Mail-art galery, NJujork, SAD
1996. Wolfgang Tui, Art galery, Pariz, Francuska
1996. Internacionalni projekat 66666 – Vlado NJaradi, Novi Sad
1998. 47. Godišnja izložba SULUV-a, Novi Sad
1999. 28. Oktobarski salon, Novi Sad
2000. 49. Godišnja izložba SULUV-a, Novi Sad
2002. 51. Godišnja izložba SULUV-a, Novi Sad
2011. Trijenale vizuelne i eksperimentalne poezije, Valjevo
2014. 63. Godišnja izložba SULUV-a, Novi Sad
2016. 4. Međunarodni konkurs malog formata UNUNS, Novi Sad

ILUSTRACIJE:
1996. Haiku listak – časopis Haiku kluba «Aleksandar Nejgebauer», Novi Sad
1996. Časopis «Signali», Beograd
1998. «Uvod u Hadrijana», kratke priče, Novi Sad
2004. «Odškrinuta vrata», zbirka haiku pesama, Novi Sad …

Urednik većeg broja ekoloških izdanja i tehnički urednik više knjiga i časopisa.
Predsednik „Vrela” Društva za zdravu ishranu i zaštitu životne sredine, iz Novog Sada.
Bavi se fotodokumentovanjem etno tradicije i etno motiva. Autorski tekstovi na ovu temu, kao i na teme zaštite životne sredine su mu objavljivani u više evropskih i slovenskih zemalja.