9. SEDNICA: 7. novembar 2017.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje pravilnika za prijem novih članova
2. Konkurs za izlaganje u 2018. godini
3. Uspostavljanje novog modela funkcionisanja Udruženja i predlozi za cenovnik poslova
4. Kreiranje saradničke mreže
5. Radni prostori članova udruženja
6. Razno

ZAPISNIK

PRISUTNI: Maja Erdeljanin, Goran Despotovski, Zoran Pantelić, Danica Bićanić i saradnici Udruženja – Bojana Vlahović i Danijel Babić

 

  1. Usvojen je pravilnik za prijem novih članova. Pojednostavljena je aplikacija na konkurs za nove članove. Predlozi se prilažu u elektronskoj formi. Odlučeno je da se konkurs raspiše od 16. novembra do 13. decembra 2017. godine.
  2. Produžen je rok za konkurisanje za izlaganje u 2018. do 15. januara 2018. godine, kako bi i novi članovi mogli da apliciraju. Ustanovljeno je da će konkursi ubuduće da biti raspisivani ranije nego što je do sada bila praksa. Tačni termini će biti naknadno određeni. Cilj je sticanje blagovremenog i boljeg uvida u buduće aktivnosti Galerije, kao i efikasnije planiranje na svim nivoima funkcionisanja Udruženja.
  3. Usvojen je cenovnik za deo poslova koji se odnose na osnovno funkcionisanje Galerije i Udruženja. To su dinarski iznosi: 1.000,00 za 4 sata dežurstva, 1.000,00 za postavku izložbe, 2.000,00 za fotografisanje, 2.000,00 za dizajn kataloga i opremanje izloga, 2.000,00 za PR aktivnost. Kako SULUV od 15. avgusta 2017. godine nema više zaposlenog Tehničkog sekretara (administrativni poslovi i dežurstvo u Galeriji) u skladu sa finansijskim mogućnostima Udruženja, definisano je novo radno vreme: utorkom 10.00-14.00 i 16.00-19.00, a sredom, četvrtkom i petkom 16.00-19.00. Dežurstvo, produkcijske i administrativne poslove Galerije od sada realizuju saradnici Galerije: Bojana Vlahović, Danijel Babić i članica Predsedništva Danica Bićanić.
  4. Usvojen je plan da se svim udruženjima, organizacijama i institucijama sa kojima SULUV sarađuje potpišu sporazumi o saradnji. Takođe je usvojeno i da svako od članova Udruženja treba da radi na tome da se saradnja proširi, odnosno da se pronađu novi partneri iz regiona. Goran Despotovski, predsednik SULUV-a, je stupio u kontakt sa predstavnicima mreže udruženja iz regiona, koji su na sastanku održanom u oktobru u Ljubljani, predstavili inicijativu SULUV-a da se priključi mreži. Inicijativa je prihvaćena, Predsedništvo je odlučilo da u narednom periodu radi na priključivanju SULUV-a mreži.
  5. Razmatrano je pitanje pronalaženja novih radnih prostora za članove SULUV-a. Na predlog Zorana Pantelića ostvaren je sporazum o saradnji između tri reprezentativna udruženja – UPIDIV, DANS i SULUV sa kojima je pokrenuta inicijativa za pronalaženje napuštenih objekata za potrebe navedenih udruženja.
  6. Predsedništvo je donelo odluku da je potrebno po više osnova organizovati sastanak sa nadležnima iz Gradske uprave, na osnovu koje je i upućen dopis Gradskoj upravi za kulturu.
  7. Utvrđen je datum održavanja Skupštine Udruženja: 16. decembar 2017. i napravljen je okvirni plan za njenu pripremu i realizaciju.

Za SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH
UMETNIKA VOJVODINE

Goran Despotovski, Predsednik