8. SEDNICA: 30. septembar 2017.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje pravilnika za dodelu ateljea
2. Usvajanje pravilnika i teksta konkursa za samostalno izlaganje u galeriji SULUV-a u 2018. godini
3. Izložba vojvođanskih grafičara u BIH
4. Saradnja sa UPIDIV-om i DANS-om i sastanak sa Daliborom Rožićem
5. Razno

ZAPISNIK

PRISUTNI: Danica Bićanić, Zoran Pantelić, Goran Despotovski i saradnici: Danijel Babić i Bojana Vlahović

 

  1. Usvojen je novi predlog pravilnika od strane Predsedništva i biće prosleđen aktivnom članstvu na uvid i usvajanje na Skupštini. Tačan datum Skupštine biće određen na sledećem sastanku Predsedništva.
  2. Usvojen je pravilnik i tekst konkursa za organizovanje samostalnih i grupnih izložbi u Galeriji SULUV-a 2018. godine i doneta odluka da se cenovnik i uslovi izlaganja onih koji nisu članovi SULUV-a, kao i uslovi saradnje sa drugim institucijama i galerijama definišu naknadno, u zavisnosti od broja prijava i odobrenih termina. Dogovoreno je da se saradnja sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu, koja je godinama u nazad veoma uspešna, definiše posebnim Ugovorom o saradnji. Konkurs se raspisuje u narednih nekoliko dana i biće otvoren do 1. decembra 2017. godine.
  3. Kako Udruženju nisu odobrena sredstva za realizaciju projekta saradnje između BIH i SULUV-a ni na jednom konkursu u ovoj godini, odlučeno je da se Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije pošalje prijava na javni poziv za mobilnost umetnika u 2017. godini, koji bi umetnicima koji bi odneli radove i bili prisutni na otvaranju izložbe u Sarajevu eventualno, pokrio deo putnih troškova.
  4. Zoran Pantelić i Goran Despotovski, koji su prisustvovali sastanku kod Dalibora Rožića, člana Gradskog Veća zaduženog za kulturu, zajedno sa predstavnicima UPIDIV-a i DANS-a, podneli su prisutnima izveštaj sa sastanka i razmatrane planove za pronalaženje zajedničkog adekvatnog prostora za sva tri udruženja.
  5. Doneta je odluka da se uputi dopis – žalba Građevinskoj inspekciji Grada Novog Sada, Gradskoj upravi za kulturu, Otvorenoj kancelariji Gradonačelnika i Daliboru Rožiću povodom zagrađivanja prozora sa dvorišne strane galerije SULUV-a, a o čemu nas niko nije obavestio.

 

Za SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH
UMETNIKA VOJVODINE

Goran Despotovski, Predsednik