7. SEDNICA: 14. septembar 2017.

DNEVNI RED:
1. Radno vreme Galerije i kancelarije SULUV-a
2. Mogućnosti dokumentovanja i kritičkog osvrta na izložbe u Galeriji SULUV-a
3. Konkurs za izlaganje u 2018. godini
4. Razno

ZAPISNIK

PRISUTNI: Danica Bićanić, Maja Erdeljanin, Goran Despotovski, Zoran Pantelić i Bojana Vlahović, saradnik

 

  1. Kako odobrena sredstva po konkursima još nisu u celosti isplaćena, a Ugovor sa Gradskom upravom za kulturu još nije potpisan, zaključak je da, do daljeg, radno vreme ostane od 17-20 sati utorkom, sredom i četvrtkom i utorkom pre podne zbog administrativnih poslova.
  2. Odlučeno je da će se u narednoj, 2018. godini, na kraju godine štampati objedinjeni katalog u vidu knjižice koja će da predstavlja godišnji program Galerije, bilten SULUV-a i u kome bi se članstvo obaveštavalo o aktivnostima Predsedništva i Sekretarijata SULUV-a. Razmatrana je mogućnost angažovanja istoričara umetnosti, koji bi pratio i pisao kritički osvrt na događaje u Galeriji SULUV-a tokom cele godine. Predlog je prihvaćen, uz sugestiju da se pored ovog ne ukida katalog po izložbi.
  3. Odlučeno je da se konkurs za izlaganje u Galeriji SULUV-a raspiše početkom oktobra i da bude otvoren do početka decembra, kao i da se naprave izmene Pravilnika za izlaganje, kojim bi se neki uslovi bolje precizirali. Dogovor je i da se sa umetnicima i organizacijama kojima bude odobreno izlaganje od strane Umetničkog saveta SULUV-a u buduće sklapaju ugovori o uslovima izlaganja.
  4. Prisutni članovi Predsedništva su saglasni da bi trebalo uspostaviti komunikaciju sa srodnim Udruženjima, odnosno Ugovor ili protokol o saradnji sa Udruženjima iz regiona, sa kojima pojedini članovi Predsedništva pojedinačno već imaju kontakte i vidove saradnje. Predložena je saradnja sa HDLU iz Osijeka i sa srodnim udruženjima iz Austrije i Temišvara.
  5. Saradniku SULUV-a se poverava priprema i slanje dokumentacije Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, koji se odnosi na utvrđivanje reprezentativnosti Udruženja, kao i izrada Ugovora i isplata honorara članovima statusne komisije SULUV-a i izvršioca poverenih poslova, te dostavljanje izveštaja Ministarstvu kulture i insformisanja.
  6. Usled nemogućnosti da se, već nekoliko godina unazad, ponovo zaposli lice koje bi obavljalo poslove Organizacionog sekretara Udruženja, kao i zbog problema u produkciji izložbi koje usled toga nastaju, doneta odluka da se dodatno angažuju još dva saradnika uz određenu nadoknadu. Predlog je da te osobe budu Danica Bićanić i Danijel Babić, koji su i do sada u radu Galerije bili volonterski angažovani oko pripreme kataloga, fotografisanja radova, postavki izložbi, ažuriranja sajta, informisanja o otvaranju izložbi…

 

Za SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH
UMETNIKA VOJVODINE
Goran Despotovski, Predsednik