6. SEDNICA: 15. avgust 2017.

DNEVNI RED:

 1. Radno vreme Galerije i kancelarije SULUV-a do kraja tekuće godine
 2. Potvrđivanje reprezentativnosti Udruženja i rad statusne komisije
 3. Zakup poslovnog prostora
 4. Razno

ZAPISNIK

PRISUTNI: Goran Despotovski, Danica Bićanić i Maja Erdeljanin

 

 1. Zbog nedostatka sredstava za osnovno funkcionisanje Galerije i kancelarije SULUV odlučeno je da radno vreme bude od 17 do 20 časova , utorkom, sredom i četvrtkom. Poslove platnog prometa biće obavljani u prepodnevnim satima, kao i do sada.
 2. Zaključeno je da je prioritet u narednih mesec dana potvrđivanje reprezentativnosti Udruženja, jer bi se na taj način osigurao i deo prihoda za naredne četiri godine. Statusna komisija je zasedala 14.08.2017. godine u sastavu: Slobodan Knežević, Jovanka Ulić, Rastislav Škuljec, Dobrivoj Rajić i Bosiljka Zirojević, koja je imenovana za predsednicu komisije. U kancelariju SULUV-a je pristiglo četiri zahteva za priznavanje statusa samostalnog umetnika i jedan za potvrđivanje istog. Svi zahtevi su pozitivno rešeni.
 3. Doneta je odluka da se Gradskog upravi za kulturu uputi dopis sa molbom za oslobađanje plaćanja zakupa poslovnog prostora.
 4. Ponovo je predložena izmena naziva Udruženja, odnosno brisanje Saveza iz imena, kao i izmena Statuta koja se odnosi na stučnu službu Udruženja:
  “Члан 40.
  Ради обављања организационих, финансијских , административних и техничких послова при Удружењу се формира Стручна служба.
  Стручну службу чине: организациони секретар/ица и технички секретар/ица. – Радници Стручне службе су у сталном радном односу.
  Послови и радни задаци радника су одређени програмом рада Удружења и одлукама Скупштине, Председништва и других органа.
  Посебним актом у складу са законом утврђују се међусобна права, обавезе и одговорности радника Стручне службе, а могуће је и непосредно примењивање Закона о општем колективном уговору.”

 

Za SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH
UMETNIKA VOJVODINE

Goran Despotovski, Predsednik