ZAPISNIK sa 13. Sednice Predsedništva i Umetničkog saveta SULUV-a

 Zapisnik sa sastanka Predsednistva i Umetnickog saveta 26.1.2018.

ZAPISNIK

sa 13. Sednice Predsedništva i Umetničkog saveta SULUV-a

održane dana 26. januara 2018. godine sa početkom u 17.00

 

Predsedavajući: Goran Despotovski, predsednik SULUV-a

Trajanje Sednice: 17.00-19.30

 

PRISUTNI: Goran Despotovski, Maja Erdeljanin, Zoran Pantelić i Danica Bićanić, članovi Predsedništva, Mujo Alagić, Nenad Bogdanović i Bojan Novaković, članovi Umetničkog saveta i  Danijel Babić, saradnik Udruženja. Milan Jakšić, član Predsedništva, Korina Gubik, Igor Obrovski, članovi Umetničkog saveta, i Bojana Vlahović saradnica Udruženja bili su odsutni.

 

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 12. Sednice
 2. Konkurs za izlaganje u Galeriji SULUV u 2018.
 3. Konkurs za rezidencijalni boravak u Cite internationale des arts Paris u 2018. godini
 4. Predlozi za izmenu pravilnika za izlaganje u Galeriji SULUV
 5. Godišnja izložba članova SULUV-a
 6. Razno

 

 1. Usvojen je zapisnik sa prethodne 12. Sednice Predsedništva održane 15. januara 2018. god.
 2. Na Konkurs za izlaganje u Galeriji SULUV u 2018. godini, prijavilo se 27 kandidata. Među prijavljenima bilo je 11 pojedinaca koji nisu članovi SULUV-a. U tekstu Konkursa je navedeno da su mogli da apliciraju samo aktivni članovi SULUV-a i Udruženja i organizacije iz oblasti umetnosti i kulture, zbog čega prijave pojedinaca koji nisu članovi SULUV-a nisu uzete u razmatranje. Od 16 prijava članova SULUV-a odabrano je 14 predloga koji će biti uvršteni u godišnji izlagački program Galerije SULUV u 2018. Razmotren je i prihvaćen predlog Studija za multimedijalnu umetnost iz Odžaka za realizaciju dela programa 20. IMAF-a u Galeriji SULUV 8. i 9. Septembra 2018. Na sastanku održanog 19. januara 2018. nakon uvida u konkursni materijal, Umetnički savet je doneo odluku, a Predsedništvo potvrdilo na zajedničkom sastanku 26. januara 2018, da će u Galeriji SULUV u toku 2018. godine nastupati:
 • Bojana Knežević
 • Dobro Marić
 • Vilmoš Harmoš Vili
 • Janoš Tarko
 • Maja Erdeljanin
 • Marija Jevtić
 • Vanja Ignjac
 • Veroljub Naumović
 • Violeta Labat
 • Milica Denković
 • Jasna Gulan
 • Anica Radošević
 • Zdenka Marija Madacki
 • Dragana Rađenović

 

 1. Na Konkurs za rezidencijalni boravak u Cite Internationale des Arts u Parizu u 2018. godini, prijavile su se Nataša Panian i Sonja Bojanić čiji su predlozi prihvaćeni na sastanku Umetničkog saveta održanom 19. januara 2018. a što je Predsedništvo potvrdilo na zajedničkoj sednici 26. januara 2018. i biće prosleđeni SULUJ-u. Odlučeno je da Nataša Panian ima pravo prvenstva prilikom odabira termina.
 2. Doneta je odluka da se u dogovoru Umetničkog saveta i Predsedništva u narednih nedelju dana definišu objektivni kriterijumi za selekciju predloga za izložbe u Galeriji SULUV koji će biti uneti u pravilnik za izlaganje u Galeriji SULUV. Prihvaćeni su i predlozi da se u pravilnik doda informacija da kandidati koji nisu u mogućnosti da pripreme elektronsku aplikaciju mogu da se obrate kancelariji SULUV za pomoć. Odlučeno je i da se prilikom svih žiriranja uvede pisanje obrazloženja.
 3. Usvojen je predlog da tradicionalna Godišnja izložba članova Udruženja ne bude više bijenalna smotra već da se održava svake godine. Razmatran je okvirni plan za realizaciju ovogodišnje izložbe.
 4. Doneta je odluka da će propratni štampani materijal za redovan izlagački program biti u formi flajera sa osnovnim podacima o izložbi i izlagaču, uz mogućnost štampanja drugačijeg materijala na zahtev izlagača uz upotrebu standardizovane prve i poslednje strane. Dodatne troškove za proširen katalog-flajer u tom slučaju snosi izlagač. Pored toga Udruženje izdaje godišnji bilten krajem godine sa svim programom realizovanim u okviru Udruženja, što podrazumeva i pregled samostalnih  izložbi u Galeriji SULUV.

 

Za SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH

UMETNIKA VOJVODINE

Goran Despotovski, Predsednik