1. SEDNICA: 16. decembar 2016.

DNEVNI RED:

 1. Upoznavanje novog saziva Predsedništva o aktuelnim aktivnostima Udruženja
 2. Izbor Predsednika i zastupnika SULUV-a
 3. Izbor drugog potpisnika SULUV-a
 4. Konkursi SULUV-a za 2017. godinu
 5. Članarina
 6. Razno

ZAPISNIK

Sa sednice Predsedništva SULUV-a održane dana 16.12.2016. godine

PRISUTNI: Rastislav Škulec, Zoran Pantelić, Danica Bićanić, Maja Erdeljanin. Milan Jakšić je, zbog posla, odsutan.

 

 1. Zoran Pantelić, kao član Predsednika iz prethodnog mandata, ukratko upoznaje nove članove Predsedništva SULUV-a o aktivnostima Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada, a tiču se pregovora sa Gradskom upravom za kulturu Grada Novog Sada i problemima sa kojima se Udruženje, kao i kompletna nezavisna scena suočavaju u svom radu i poziva ih da se uključe u rad Inicijative. Takođe, upoznaje ih i sa problemom nedostatka komunikacije sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama, koji već više od šest meseci ignoriše molbe za zakazivanje sastanka radi problema u kojima se nalaze udruženja na nivou AP Vojvodine.
 2. Kako je na Skupštini SULUV-a odlučeno, Predsednik Predsedništva SULUV-a i budući zastupnik Udruženja biće Rastislav Škulec, akademski vajar iz Begeča.
 3. Kako je, zbog operativnosti, neophodno da SULUV ima još jednog potpisnika, prisutni su izabrali Maju Erdeljanin. Ona će moći da potpisuje naloge za prenos i isplatu sredstava, u skladu sa odlukama. Sve Ugovore, Prijave na konkurse za sufinansiranje, Zahteve i finansijsku dokumentaciju (završni račun SULUVa-a, M4 obrazce…) potpisuje isključivo zastupnik Udruženja Rastislav Škulec.
 4. Pošto su Konkurs za prijem novih članova SULUV-a 2017, Konkurs za izlaganje u Galeriji SULUV-a 2017. godine i Konkurs za korišćenje ateljea u Cite Internationale des Art u Parizu raspisani, Predsedništvo preuzima obavezu da pravilnike o uslovima i načinu raspisivanja konkursa u budućem periodu, po potrebi izmeni i modifikuje, jer je cilj da se sadržaj članstva obogati i proširi.
 5. U skladu sa odlukom donetom na Skupštini SULUV-a, visina članarine za 2017. godinu iznosiće 1.500,00 dinara i obaveza je članova da propisanu članarinu uplate do kraja februara 2017. godine. Takođe, dogovoreno je da se u što skorije vreme, u skladu sa Statutom SULUV-a izradi pravilnik o članarinama, u kojem će biti jasno istaknuti ciljevi i zadaci Udruženja, poslovi koje Sekretarijat Udruženja obavlja članovima, kao i posledice neplaćanja iste. Takođe, pravilnikom će biti utvrđeno i pitanje počasnih članova Udruženja.

Prisutni članovi Predsedništva su se dogovorili da se, posle prijema novih članova SULUV-a i završetka konkursa za izlaganje u Galeriji SULUV-a u 2017. godini, prvo izvrši prijava novog Statuta i zastupnika Udruženja, a nakon toga će se utvrditi dalji redosled rada Predsedništva. Takođe je dogovoreno da se neke odluke Predsedništva mogu donositi i putem elektronske komunikacije, jer nije moguće baš uvek sazivati sednice Predsedništva u kancelariji SULUV-a zbog obaveza koje članovi imaju van rada Udruženja.

 

Za SAVEZ UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA VOJVODINE

Rastislav Škulec, Predsednik