Umetnički savet: 14. i 16. januar 2017.

DNEVNI RED:

 1. Konkurs za prijem novih članova SULUV-a 2017. godine
 2. Konkurs za organizovanje izložbe u Galeriji SULUV-a 2017. godine
 3. Konkurs za boravak u Cite internationale des arts Paris u toku 2017. godine

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa sastanka Umetničkog saveta Saveza udruzenja likovnih umetnika Vojvodine održanog 14. i 16. januara 2017. godine

UMETNIČKI SAVET U SASTAVU: Korina Gubik, Nenad Bogdanović, Mujo Alagić, Bojan Novaković i Igor Obrovski

 

DNEVNI RED:

 1. Konkurs za prijem novih članova SULUV-a 2017. godine
 2. Konkurs za organizovanje izložbe u Galeriji SULUV-a 2017. godine
 3. Konkurs za boravak u Cite internationale des arts Paris u toku 2017. godine

 

 1. Na Konkurs za prijem novih članova SULUV-a 2017. godine prijavilo se deset kandidata. Umetnički savet konstatuje da svi prijavljeni kandidati ispunjavaju uslove Konkursa. Nakon pregleda radova svakog kandidata pojedinačno, članovi Umetničkog saveta pristupili su glasanju. Na osnovu broja glasova, zaključeno je da se za prijem u članstvo SULUV-a u 2017. godini Skupštini SULUV-a predlože sledeći kandidati:
 • Ivan Canjar, slikar
 • Marjan Marić, novi likovni mediji
 • Ljupka Erg, slikar
 • Srdjan Šarović, novi likovni mediji
 • Branislava Tešić, graficar
 • Siniša Popov, slikar
 • Dragana Rađenović, novi likovni mediji

Takođe, na osnovu priložene potvrde o članstvu u Udruženju likovnih umetnika Srbije, za prijem u članstvo SULUV-a 2017. godine, Skupštini SULUV-a se predlaže i Laslo Kolar.

 

 1. Na Konkurs za organizovanje izložbe u Galeriji SULUV-a u 2017. godini, prijavilo se 12 članova SULUV-a, sa 13 predloženih projekata. Takođe, prijave i pozivi za saradnju, pristigli su i iz drugih Udruženja i organizacija: IMAF, Kuda.org, Udruženje likovnih umetnika iz Sarajeva, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Galerija Bel Art (Dunavski dijalozi), a prijavu su uputili i Danilo Vuksanović i dr Petar Vuleković za organizovanje izložbe povodom dvadesetogodišnjice smrti Branislava Vulekovića.

Nakon uvida u konkursni materijal, Umetnički savet je doneo odluku da će u Galeriji SULUV-a u toku 2017. godine samostalne izložbe organizovati: Lazar Marković, Jelena Šimić Popović, Živka Suvić, Vančo Hristov, Marijana Prentović, Vera Tanasić, Branko Đukić, HTP (Dragan Matić, Branislav Petrić i Vladimir Marko), Dragan Matić i  Vladimir Frelih, u okviru saradnje sa Osijekom.

Prihvaćene su i prijave za saradnju, bez izuzetka, kao i izlozba slika B.Vulekovića.

Prvi termin za izlaganje rezervisan je za izložbu novoprimljenih članova, a raspored narednih izložbi biće utvrđen do kraja januara, u dogovoru sa izlagačima.

 

 1. Na Konkurs za borvak u Cite Internationale des Arts u Parizu, prijavila se Jovana Popović Benišek, za jun 2017. godine.

Kako nije bilo više prijavljenih, Jovana Popović Benišek biće najavljena SULUJ-u, radi boravka u ateljeu.